Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Zrušiť filter ✗
Zadajte minimálne 3 znaky.
23.1.2020 Ponuky partnerstva vo výzvach SwafS v Horizonte H2020
21.1.2020 Ponuka partnerstva JRP SAV-TUBITAK
16.1.2020 Call Open! Prevention of Vascular Cognitive Impairment through Early Detection of Cardiovascular Diseases
16.1.2020 Call for Participants: Early Career Researcher Workshop
9.1.2020 Ponuka partnestva ERA-MIN Joint Call 2019
9.1.2020 Ponuka partnestva ERA-MIN Joint Call 2019
8.1.2020 Predĺženie výzvy na predkladanie návrhov projektov na rok 2020 v rámci Spoločného výskumného centra s Northwestern Polytechnical Univerzity (NPU)
30.12.2019 Call PRE-ANNOUNCEMENT - „Prevention of Vascular Cognitive Impairment through Early Detection of Cardiovascular Diseases“
19.12.2019 Call open! - Pre-clinical Research to Develop Effective Therapies for Rare Diseases
16.12.2019 4 štipendiá pre účastníkov z EU13 - The International Course Training on strategies to foster solutions of undiagnosed rare disease cases
16.12.2019 Slovensko-francúzska spolupráca na podporu účasti na konferenciách a letných školách
13.12.2019 CALL OPEN! 7th Joint Call for JRP SAS – TUBITAK (Turecko)
12.12.2019 Vyberte si tému výzvy na podávanie projektov! - CHIST-ERA Call 2020
9.12.2019 Call open! - Exchange Action for Officers “Joint Capacity building for climate services policy alignment”
5.12.2019 Excellent Paper in Neuroscience Award (EPNA) 2019
5.12.2019 Call Open! - EuroNanoMed3 JTC 2020 “European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine”
5.12.2019 Preliminary Announcement ERA-NET NEURON JTC 2020
5.12.2019 Zásady prideľovania finančných prostriedkov v SAV na podporu projektov medzinárodnej vedeckej spolupráce na rok 2020
4.12.2019 CHIST ERA Call 2019 Call open!
3.12.2019 ERA-MIN JointCall2019 Open!
1/77