Informačná stránka organizácie SAV

Parazitologický ústav SAV

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
  • BYSTRIANSKA, Júlia - PAPAJOVÁ, Ingrid - ŠOLTYS, Jindřich - SASÁKOVÁ, N. Contamination of Sandpits with Soil-Transmitted Helminths Eggs in an Urban Environment. In Folia veterinaria, 2019, vol. 63, no. 1, p. 60-63. ISSN 0015-5748. Typ: ADFB
  • ČANÁDY, Alexander - STANKO, Michal - MOŠANSKÝ, Ladislav. Are differences in variation and allometry in testicular size of two sibling species of the genus Mus (Mammalia, Rodentia) caused by female promiscuity? In Mammal Research, 2019, vol. 64, no. 1, p. 31–38. ISSN 2199-2401. Typ: ADCA
  • GANCARČÍKOVÁ, Soňa - NEMCOVÁ, Radomíra - POPPER, M. - HRČKOVÁ, Gabriela - SCIRANKOVÁ, Luboslava - MAĎAR, M. - MUDROŇOVÁ, Dagmar - VILČEK, Štefan - ŽITŇAN, R. The influence of feed-supplementation with probiotic strain Lactobacillus reuteri CCM 8617 and alginite on intestinal microenvironment of SPF mice infected with Salmonella typhimurium CCM 7205. In Probiotics and antimicrobial proteins, 2019, vol. 10, no. X, p. XX. (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1867-1306. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/article/10.1007/s12602-018-9413-z>(Vega č. 1/0009/15 : Využitie gnotobiotických laboratórnych zvierat v štúdiu fyziológie tráviaceho traktu a vzájomných interakcií prirodzenej mikroflóry a patogénov tráviaceho traktu. ITMS kód: 26220220185 : Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark)). Typ: ADMA
  • HURNÍKOVÁ, Zuzana. Hodnotenie regionálneho rizika trichinelózy v Slovenskej republike = Regional risk assessment of trichinellosis in the Slovak Republic [elektronický zdroj]. Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín. 1. vyd. Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018. Dostupné na internete: <http://www.mpsr.sk/index.php?navID=525&navID2=525&sID=111&id=13566>(ITMS 26220220018 : Application Centre to Protect humans, animals and plants against parasites). Typ: GAI
  • KARBOWIAK, G. - MIKLISOVÁ, Dana - STANKO, Michal - WERSZKO, Joanna - HAJDUL-MARWICZ, Marta - SZEWCZYK, Tomasz - RYCHLIK, Leszek. The Competition Between Immatures of Ixodes ricinus ricinus and Dermacentor reticulatus (Ixodida: Ixodidae) Ticks for Rodent Hosts. In Journal of Medical Entomology, 2019, vol. XX, no. X, p. ISSN 0022-2585.(Vega č. 2/0060/14 : Vzťahy hostiteľ - parazit - patogén/choroba s využitím geografických informačných systémov. ITMS 26220120022 : Centre of Exellence for Parasitology). Typ: ADCA
  • MATOUŠKOVÁ, Martina - JUROVÁ, Jana - GRUĽOVÁ, Daniela - WAJS-BONIKOWSKA, Anna - RENČO, Marek - SEDLÁK, Vincent - PORÁČOVÁ, Janka - GOGAĽOVÁ, Zuzana - KALEMBA, Danuta. Phytotoxic effect of invasive Heracleum mantegazzianum essential oil on dicot and monocot species. In Molecules, 2018, vol. 24, no. 3, art. no. 425. (3.098 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 1420-3049.(Vega č. 2/0013/16 : Soil nematodes and microorganisms: indicators of impact of non-native plant species invasion on the ecosystem. ITMS 26220220116 : Ochrana životného prostredia pred parazitozoonózami pod vplyvom globálnych klimatických a spoločenských zmien). Typ: ADCA
  • PIPIKOVÁ, Jana - PAPAJOVÁ, Ingrid - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - ŠOLTYS, Jindřich - BYSTRIANSKA, Júlia - SCHUSTEROVÁ, Ingrid - VARGOVÁ, Veronika. First report on Giardia duodenalis assemblage F in Slovakian children living in poor environmental conditions. In Journal of Microbiology, Immunology and Infection, 2019, vol. 52, no. X, p.XX. ISSN 1684-1182.(Vega č. 2/0125/17 : Vplyv antropogénnej záťaže na výskyt mikrobiálnych a parazitických organizmov v životnom prostredí v urbánnych a rurálnych ekosystémoch. ITMS 26220120022 : Centre of Exellence for Parasitology). Typ: ADMA
  • RENČO, Marek - KORNOBIS, Franciszek Wojciech - DOMARADZKI, Krzysztof - JAKUBSKA-BUSSE, Anna - JUROVÁ, Jana - HOMOLOVÁ, Zuzana. How does an invasive Heracleum sosnowskyi affect soil nematode communities in natural conditions? In Nematology : International Journal of Fundamental and Applied Nematological Research, 2019, vol. 21, no. 1, p. 71-89. ISSN 1388-5545.(Vega č. 2/0013/16 : Soil nematodes and microorganisms: indicators of impact of non-native plant species invasion on the ecosystem. ITMS 26220220018 : Application Centre to Protect humans, animals and plants against parasites). Typ: ADCA
  • SLÁVIKOVÁ, Monika - VÍCHOVÁ, Bronislava - BLAŇAROVÁ, Lucia - ZUBRIKOVÁ, Dana - DERDÁKOVÁ, Markéta - SELYEMOVÁ, Diana - KLEMPA, Boris - LIČKOVÁ, Martina. Seroprevalence study of tick-borne encephalitis virus in small ruminants from selected farms in Slovakia. In Joint Czechoslovak Virology Conference 2019 and 1st SK-AT Structural Virology Meeting : book of abstracts. - České Budějovice : Biologické centrum AV ČR, v.v.i., 2019, p. 75. ISBN 978-80-86668-53-6.(Joint Czechoslovak Virology Conference 2019 and 1st SK-AT Structural Virology Meeting). Typ: AFK
  • ŠPAKULOVÁ, Marta - BOMBAROVÁ, Marta - MIKLISOVÁ, Dana - NECHYBOVÁ, Stanislava - LANGROVÁ, Iva. How to become a successful invasive tapeworm: a case study of abandoned sexuality and exceptional chromosome diversification in the triploid carp parasite Atractolytocestus huronensis Anthony, 1958 (Caryophyllidea: Lytocestidae). In Parasites & vectors, 2019, vol. 12, art. no. 161. ISSN 1756-3305.(ITMS 26220220116 : Ochrana životného prostredia pred parazitozoonózami pod vplyvom globálnych klimatických a spoločenských zmien. Vega č. 2/0134/17 : Populačno-genetická charakterizácia inváznych druhov parazitov (Platyhelminthes); determinácia ich pôvodu a ciest šírenia. APVV-0653-11 : Vymedzenie hraníc druhu u parazitov rýb: morfológia verzus gény a chromozómy). Typ: ADMA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus