Informačná stránka organizácie SAV

Ústav zoológie SAV

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
  • ANETTOVÁ, Lucia - KAZIMÍROVÁ, Mária. Human Babesiosis: Ecoepidemiology, Diagnosis and Treatment : Chapter 4. In Vector-Borne Diseases & treatment. Volumen 3, 29 pp. ISBN 978-93-87500-52-5. Typ: ABC
  • BARTÍKOVÁ, Pavlína - ŠTIBRÁNIOVÁ, Iveta - KAZIMÍROVÁ, Mária. Tick borne encephalitis virus infection of skin cells evokes expression of interferons : poster 16. In Joint Czechoslovak Virology Conference 2019 and 1st SK-AT Structural Virology Meeting : book of abstracts. - České Budějovice : Biologické centrum AV ČR, v.v.i., 2019, p. 58-59. ISBN 978-80-86668-53-6.(VEGA 2/0199/15 : Sledovanie vplyvu extraktov slinných žliaz (SGE) z rôznych druhov kliešťov na indukciu a na biologickú aktivitu IFN-lambda 1.. VEGA 2/0047/18 : Sledovanie vplyvu imunomodulačných látok v slinách kliešťov na vrodenú antivírusovú imunitu kože.. Joint Czechoslovak Virology Conference 2019 and 1st SK-AT Structural Virology Meeting). Typ: AFK
  • MANGOVÁ, Barbara - HULEJOVÁ SLÁDKOVIČOVÁ, Veronika - KRUMPÁL, Miroslav - KOZÁNEK, Milan. The impact of different urban conditions on structural characteristics of oribatid mite communities. In Biologia. - Warszawa : Verzita, 2012-, 2019, vol. 74, no., p. 153-168. ISSN 0006-3088. Typ: ADCA
  • SLÁVIKOVÁ, Monika - VÍCHOVÁ, Bronislava - BLAŇAROVÁ, Lucia - ZUBRIKOVÁ, Dana - DERDÁKOVÁ, Markéta - SELYEMOVÁ, Diana - KLEMPA, Boris - LIČKOVÁ, Martina. Seroprevalence study of tick-borne encephalitis virus in small ruminants from selected farms in Slovakia. In Joint Czechoslovak Virology Conference 2019 and 1st SK-AT Structural Virology Meeting : book of abstracts. - České Budějovice : Biologické centrum AV ČR, v.v.i., 2019, p. 75. ISBN 978-80-86668-53-6.(Joint Czechoslovak Virology Conference 2019 and 1st SK-AT Structural Virology Meeting). Typ: AFK
  • ŠÁLEK, Martin - ZEMAN, Vít - VÁCLAV, Radovan. Habitat selection of an endangered European farmland bird, the Ortolan Bunting Emberiza hortulana, in two contrasting landscapes: implications for management. In Bird conservation international, 2018, vol. 29, iss. 1, p. 144-158. (1.493 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 0959-2709. Typ: ADCA
  • ŠÁLEK, Martin - POPRACH, Karel - OPLUŠTIL, Libor - MELICHAR, David - MRÁZ, Jakub - VÁCLAV, Radovan. Assessment of relative mortality rates for two rapidly declining farmland owls in Czech Republic (Central Europe). Šálek Martin, Poprach Karel, Opluštil Libor, Melichar David, Mráz Jakub, Václav Radovan. In European Journal of Wildlife Research, 2019, vol. 65, no. 1, art. no. 19, 11 pp. ISSN 1612-4642. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10344-019-1253-y>. Typ: ADCA
  • VALERA, Francisco - VÁCLAV, Radovan - CALERO-TORRALBO, Miguel A. - MARTINEZ, Teresa - VEIGA, Jesús. Natural cavity restoration as an alternative to nest box supplementation. In RESTOR ECOL / Restoration ecology The Journal of Society for Ecological Restoration, 2019, vol. 27, no. 1, pp. 220–227. ISSN 1061-2971. Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus