Informačná stránka organizácie SAV

Ústav zoológie SAV

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • ANETTOVÁ, Lucia - KAZIMÍROVÁ, Mária. Human Babesiosis: Ecoepidemiology, Diagnosis and Treatment : Chapter 4. In Vector-Borne Diseases & treatment. Volumen 3. Chapter 4. ISBN 978-93-87500-52-5. Dostupné na internete: <contact@medread.us . https://pdfs.semanticscholar.org/f4d2/f5852c138943ab19e09e9f75b8e054601f98.pdf>. Typ: ABC
 • BARTÍKOVÁ, Pavlína - ŠTIBRÁNIOVÁ, Iveta - KAZIMÍROVÁ, Mária. Tick borne encephalitis virus infection of skin cells evokes expression of interferons : poster 16. In Joint Czechoslovak Virology Conference 2019 and 1st SK-AT Structural Virology Meeting : book of abstracts. - České Budějovice : Biologické centrum AV ČR, v.v.i., 2019, p. 58-59. ISBN 978-80-86668-53-6.(VEGA 2/0199/15 : Sledovanie vplyvu extraktov slinných žliaz (SGE) z rôznych druhov kliešťov na indukciu a na biologickú aktivitu IFN-lambda 1.. VEGA 2/0047/18 : Sledovanie vplyvu imunomodulačných látok v slinách kliešťov na vrodenú antivírusovú imunitu kože.. Joint Czechoslovak Virology Conference 2019 and 1st SK-AT Structural Virology Meeting). Typ: AFK
 • BUČEKOVÁ, Marcela - JARDEKOVÁ, Lucia - JURICOVÁ, Valéria - BUGÁROVÁ, Veronika - DI MARCO, Gabriele - GISMONDI, Angelo - LEONARDI, Donatella - FARKAŠOVSKÁ, Jarmila - GODOČÍKOVÁ, Jana - LAHO, Maroš - KLAUDINY, Jaroslav - MAJTÁN, Viktor - CANINI, Antonella - MAJTÁN, Juraj. Antibacterial activity of different blossom honeys: New findings. In Molecules, 2019, vol. 24, article 1573 (20 pages. ISSN 1420-3049. Typ: ADCA
 • ČIŽMÁR, Daniel - ROLLER, Ladislav - PILLEROVÁ, Miriam - SLÁMA, Karel - ŽITŇAN, Dušan. Multiple neuropeptides produced by sex-specific neurons control activity of the male accessory glands and gonoducts in the silkworm Bombyx mori. In Scientific Reports, 2019, vol. 9, no., article number: 2253, 13 pp. ISSN 2045-2322.(APW-14-0556 : Funkcia neuropeptidov and ich receptorov pri regulácii prenosu patogénov z kliešťov na hostiteľa. APVV-16-0395 : Úloha neuropeptidov a ich receptorov pri regulácii aktivity endokrinných a reprodukčných orgánov priadky morušovej (Bombyx mori). VEGA-2/0080/18 : Expresia a funkčná charakterizácia receptorov pre neuropeptidy hmyzu a kliešťov). Typ: ADCA
 • HINKELMAN, Jan. Spinaeblattina myanmarensis gen. et sp. nov. and Blattoothecichnus argenteus ichnogen. et ichnosp. nov. (both Mesoblattinidae) from mid-Cretaceous Myanmar amber. In Cretaceous Research, 2019, vol. 99, p. 229-239. ISSN 0195-6671.(APVV-0436-12 : Evolučné zákonitosti indikované článkonožcami a ich príbuznými // Evolúcia článkonožcov a ich príbuzných. VEGA 2/0139/17 : Ekologický a etologický výskum invázneho švába Ectobius vittiventris (Blattaria) na Slovensku. VEGA 2/0042/18 : Šváby zo svetovách jantárov II). Typ: ADCA
 • HOI, Herbert - DAROLOVÁ, Alžbeta - KRIŠTOFÍK, Ján - POLÁČEK, Miroslav - MAJTÁN, Juraj - ZEMAN, M. - OKULIAROVÁ, Monika - TURČOKOVÁ, Lucia - KNAUER, Felix. Covariation between eggshell colouration and eggshell bacteria abundance and egg characteristics in blackbirds. In Ethology, Ecology and Evolution, 2019, vol. _, p. _. ISSN 0391-94370. Typ: ADCA
 • Biologia. Editors [2007-] Štefan Janeček, [2009, 2013-] Mária Kazimírová, [2018-] Katarína Hegedüšová Vantarová, [2000-2017] František Hindák, [2000-2017] Igor Mistrík. Cham : Springer International Publishing, 2018-. Copyrith a vlastník: Centrum biologie a rastlin a biodiverzity SAV, Ústav zoológie SAV, Ústav molekulárnej biológie SAV. 12 x ročne. ISSN 0006-3088. Typ: FAI
 • KALÚZ, Stanislav - LITERÁK, I. A description of the male of Geckobiella donnae Paredes-Leon, Klompen et Perez, 2012 (Acari: Pterygosomatidae) from captive iguanas in Honduras. In Folia Parasitologica, 2019, vol. 66 no., art. no.: 003, 6 pp. ISSN 0015-5683.(VEGA 2/0139/17 : Ekologický a etologický výskum invázneho švába Ectobius vittiventris (Blattaria) na Slovensku). Typ: ADCA
 • KLEPSATEL, Peter - WILDRIDGE, D. - GÁLIKOVÁ, Martina. Temperature induces changes in Drosophila energy stores. In Scientific Reports, 2019, vol. 9, iss. 1, article number: 5239. ISSN 2045-2322.(APVV-14-0556 : Funkcia neuropeptidov and ich receptorov pri regulácii prenosu patogénov z kliešťov na hostiteľa). Typ: ADCA
 • MANGOVÁ, Barbara - HULEJOVÁ SLÁDKOVIČOVÁ, Veronika - KRUMPÁL, Miroslav - KOZÁNEK, Milan. The impact of different urban conditions on structural characteristics of oribatid mite communities. In Biologia. - Cham : Springer International Publishing, 2018-, 2019, vol. 74, no., p. 153-168. ISSN 0006-3088. Typ: ADCA
 • MANGOVÁ, Barbara - SLÁDKOVIČOVÁ - HULEJOVÁ, Veronika - KRUMPÁL, Miroslav - KOZÁNEK, Milan. The impact of different urban conditions on structural characteristics of oribatid mite communities. In Biologia, 2019, vol. 74, iss. 2, p. 153-168. ISSN 0006-3088.(APVV-14-0652 : Bezpesticídová kontrola populácií muchy domácej a bodavky stajňovej v chovoch hospodárskych zvierat na Slovensku. VEGA 2/0111/18 : Oribatocenózy urbánneho prostredia). Typ: ADCA
 • PROKOP, Pavol - FANČOVIČOVÁ, Jana - PIPÍŠKA, Martin. Flower closure enhances pollen viability in Crocus discolor G. Reuss. In Flora: Flora: Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants, 2019, vol. 250, p. 68-71. ISSN 0367-2530. Typ: ADCA
 • SLÁVIKOVÁ, Monika - VÍCHOVÁ, Bronislava - BLAŇAROVÁ, Lucia - ZUBRIKOVÁ, Dana - DERDÁKOVÁ, Markéta - SELYEMOVÁ, Diana - KLEMPA, Boris - LIČKOVÁ, Martina. Seroprevalence study of tick-borne encephalitis virus in small ruminants from selected farms in Slovakia. In Joint Czechoslovak Virology Conference 2019 and 1st SK-AT Structural Virology Meeting : book of abstracts. - České Budějovice : Biologické centrum AV ČR, v.v.i., 2019, p. 75. ISBN 978-80-86668-53-6.(Joint Czechoslovak Virology Conference 2019 and 1st SK-AT Structural Virology Meeting). Typ: AFK
 • ŠÁLEK, Martin - ZEMAN, Vít - VÁCLAV, Radovan. Habitat selection of an endangered European farmland bird, the Ortolan Bunting Emberiza hortulana, in two contrasting landscapes: implications for management. In Bird conservation international, 2018, vol. 29, iss. 1, p. 144-158. (1.493 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 0959-2709. Typ: ADCA
 • ŠÁLEK, Martin - POPRACH, Karel - OPLUŠTIL, Libor - MELICHAR, David - MRÁZ, Jakub - VÁCLAV, Radovan. Assessment of relative mortality rates for two rapidly declining farmland owls in Czech Republic (Central Europe). Šálek Martin, Poprach Karel, Opluštil Libor, Melichar David, Mráz Jakub, Václav Radovan. In European Journal of Wildlife Research, 2019, vol. 65, no. 1, art. no. 19, 11 pp. ISSN 1612-4642. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10344-019-1253-y>. Typ: ADCA
 • VALERA, Francisco - VÁCLAV, Radovan - CALERO-TORRALBO, Miguel A. - MARTINEZ, Teresa - VEIGA, Jesús. Natural cavity restoration as an alternative to nest box supplementation. In RESTOR ECOL / Restoration ecology The Journal of Society for Ecological Restoration, 2019, vol. 27, no. 1, pp. 220–227. ISSN 1061-2971. Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus