Informačná stránka organizácie SAV

Ústav slovenskej literatúry SAV

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • BRTÁŇOVÁ, Erika. Bartolomeidesov obraz osvietenského panovníka [Bartholomeides´s Portrayal of an Enlightenment Ruler]. In Poznańskie studia slawistyczne, 2018, roč. 8, č. 15, s. 65-76. ISSN 2084-3011. Dostupné na internete: <https://doi.org/10.14746/pss.2018.15.4>(VEGA 2/0043/18 : Osvietenské písanie. Poetika textov Ladislava Bartolomeidesa). Typ: ADEB
 • BRTÁŇOVÁ, Erika. Ján Kutlík st. a jeho Pohřebník (1852). In Úloha cirkvi v živote dolnozemských Slovákov : zborník prác z rovnomennej medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v Nadlalku 16. - 17. marca 2018. - Nadlak : Vydateľstvo Ivan Krasko, 2018, s. 215-220. ISBN 978-973-107-134-3.(VEGA 2/0043/18 : Osvietenské písanie. Poetika textov Ladislava Bartolomeidesa). Typ: AFA
 • Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu : časopis Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV. 6-krát ročne. ISSN 0037-6973. Typ: FAI
 • CUPANOVÁ, Katarína. Hájková, Dagmar - Horák, Pavel - Kessler, Vojtěch - Michela Miroslav (eds.): Sláva republice! Recenzia na: Sláva republice!: svátky a oslavy v meziválečném Československu / Hájková, Dagmar - Horák, Pavel - Kessler, Vojtěch - Michela Miroslav (eds.). - Praha - Academia ; Masarykův ústav a Archiv AV ČR : 2018. Typ: EDI
 • HRONCOVÁ, Ľubica. Zambor, Ján: Stavebnosť básne. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2019, roč. 66, č. 1, s. 60-64. ISSN 0037-6973. Recenzia na: Stavebnosť básne / Ján Zambor. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2018. Typ: EDI
 • MACSALIOVÁ, Lenka. Knižnica Földváriovcov v SNG. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 1, s. 7-8. ISSN 1210-1982. Typ: BDF
 • MACSALIOVÁ, Lenka. Kde všade čitateľ (ne)zomrel. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 1, s. 27-28. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Kde všade som (ne)zomrel / Peter "PPPíter" Popluhár. - Bratislava : Ikar, 2018. Typ: EDI
 • MATEJOVIČ, Pavel. Ako chutí život : od narodenia Ladislava Mňačka uplynulo sto rokov. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 1, s. 18-19. ISSN 1210-1982. Typ: BDF
 • NAVRÁTIL, Martin. Rozpaky nad Rázusom. In Platforma pre literatúru a výskum [seriál], 2019, roč. 4, s. 1-2. ISSN 2453-9147. Recenzia na: Hoj, zem drahá... / Martin Rázus. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2018. Dostupné na internete: <https://plav.sk/node/142>. Typ: EDI
 • PASSIA, Radoslav. O veciach doma schovaných. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 1, s. 22-23. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Jedenie / Ivan Medeši. - Petrikovce : Valal, 2018. Typ: EDI
 • PASSIA, Radoslav. Bohém a fanatik práce Zeljenka. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 1, s. 12-13. ISSN 1210-1982. Typ: GII
 • PASSIA, Radoslav. Preniknúť do iných svetov. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 1, s. 9-11. ISSN 1210-1982. Typ: GII
 • TARANENKOVÁ, Ivana. Against Progress: Utopia, Idyll, Nostalgia and Melancholy. (National identity and Modernity in Slovak Literature 1880-1900). In National Identity and Modernity 1870-1945: Latin America, Southern Europe, East Central Europe. - Budapest ; Paris : Károly Gáspár University of the Reformed Church in Hungary : L´Harmattan Publishing, 2019, s. 429-437. ISBN 978-2-343-16329-1.(VEGA 2/0025/16 : Textové figurácie slovenskej literatúry 19. storočia). Typ: AECA
 • ZAJAC, Peter. Juraj Briškár: Sprievodca nezrozumiteľnosťou. In TOP 5 : (slovenská literárna a výtvarná scéna 2014 v odbornej reflexii). Vydanie prvé. - Fintice - Košice : FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania, 2018, s. 8-14. ISBN 978-80-89763-28-3. Typ: AEDA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus