Informačná stránka organizácie SAV

Ústav krajinnej ekológie SAV

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • BEZÁK, Peter - DOBROVODSKÁ, Marta. Role of rural identity in traditional agricultural landscape maintenance: the story of a post-communist country. In Agroecology and Sustainable Food Systems, 2019, vol. 43, no. 1, p. 1-18. ISSN 2168-3565. Dostupné na internete: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21683565.2018.1516711>. Typ: ADCA
 • BEZÁK, Peter - BEZÁKOVÁ, Magdaléna. Hidden benefits of the Slovakian agricultural landscape in socio-ecological context. In KALIVODOVÁ, Michaela - LACO, Ivan - RANIAK, Andrej. Landscape diversity and biodiversity : 18th International Symposium on problems of landscape ecological research [elektronický zdroj]. - Bratislava : Institute of Landscape Ecology SAS, 2019, p. 32. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/ILE-Symposium-2019-Book-of-Abstracts.pdf>(Landscape diversity and biodiversity : International Symposium on problems of landscape ecological research). Typ: AFG
 • CELER, Slavomír - PISCOVÁ, Veronika - BUGÁR, Gabriel - HREŠKO, Juraj. The recent changes of High Tatra Mts. landscape. In KALIVODOVÁ, Michaela - LACO, Ivan - RANIAK, Andrej. Landscape diversity and biodiversity : 18th International Symposium on problems of landscape ecological research [elektronický zdroj]. - Bratislava : Institute of Landscape Ecology SAS, 2019, p. 60. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/ILE-Symposium-2019-Book-of-Abstracts.pdf>(Landscape diversity and biodiversity : International Symposium on problems of landscape ecological research). Typ: AFG
 • ČERNECKÁ, Ľudmila - MIHÁL, Ivan - GAJDOŠ, Peter - JARČUŠKA, Benjamín. A bolo svetlo: keď presvetlenosť lesných porastov významne ovplyvňuje zloženie epigeických spoločenstiev pavúkov [And it was light: when the canopy openness of forest stands significantly affects the composition of the spider's epigeic communities. In The Zoological Days Brno 2019]. In Zoologické dny Brno 2019 : sborník abstraktů z konference 7. - 8. února 2019. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, s. 40. ISBN 978-80-87189-25-2. Dostupné na internete: <https://www.ivb.cz/wp-content/uploads/Sborn%C3%ADk-2019-A5_FINAL.pdf>(Zoologické dny Brno 2019). Typ: AFG
 • GAJDOŠ, Peter - ČERNECKÁ, Ľudmila - ŠESTÁKOVÁ, Anna. Pannonic salt marshes revealed six new spiders to Slovakia (Araneae: Gnaphosidae, Linyphiidae, Lycosidae, Theridiidae). In Biologia, 2019, vol. 74, no. 1, p. 53-64. ISSN 0006-3088. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/article/10.2478/s11756-018-0145-z>(Vega 2/0171/16 : Zmeny poľnohospodárskej krajiny Slovenska vplyvom politík Európskej Únie). Typ: ADDA
 • GAJDOŠ, Peter - PURGAT, Pavol - PURKART, Adrián. Diversity of the epigeic spider communities in the typical habitats of sand dunes in Záhorie. In KALIVODOVÁ, Michaela - LACO, Ivan - RANIAK, Andrej. Landscape diversity and biodiversity : 18th International Symposium on problems of landscape ecological research [elektronický zdroj]. - Bratislava : Institute of Landscape Ecology SAS, 2019, p. 28. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/ILE-Symposium-2019-Book-of-Abstracts.pdf>(Vega 2/0171/16 : Zmeny poľnohospodárskej krajiny Slovenska vplyvom politík Európskej Únie. Landscape diversity and biodiversity : International Symposium on problems of landscape ecological research). Typ: AFG
 • HALADA, Ľuboš - MEDERLY, Peter - BEZÁK, Peter - LIESKOVSKÝ, Juraj - IZAKOVIČOVÁ, Zita. Recent changes of agricultural landscape: Driving forces and pressures from European and Slovak perspective. In KALIVODOVÁ, Michaela - LACO, Ivan - RANIAK, Andrej. Landscape diversity and biodiversity : 18th International Symposium on problems of landscape ecological research [elektronický zdroj]. - Bratislava : Institute of Landscape Ecology SAS, 2019, p. 19. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/ILE-Symposium-2019-Book-of-Abstracts.pdf>(Landscape diversity and biodiversity : International Symposium on problems of landscape ecological research). Typ: AFG
 • HUTÁROVÁ, Daniela - GERHÁTOVÁ, Katarína. Historical structures of agricultural landscapes and local development options in the Gemer-Novohrad region. In KALIVODOVÁ, Michaela - LACO, Ivan - RANIAK, Andrej. Landscape diversity and biodiversity : 18th International Symposium on problems of landscape ecological research [elektronický zdroj]. - Bratislava : Institute of Landscape Ecology SAS, 2019, p. 59. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/ILE-Symposium-2019-Book-of-Abstracts.pdf>(Landscape diversity and biodiversity : International Symposium on problems of landscape ecological research). Typ: AFG
 • IZAKOVIČOVÁ, Zita - ŠPULEROVÁ, Jana. Dopad globálnych megatrendov na krajinu a jej ekosystémy [The impact of global megatrends on the landscape and its ecosystems]. Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2018. 36 s. Typ: AGI
 • KALIVODA, Henrik. Butterflies diversity of the rivers inter-dike spaces in the west and east Slovakia. In KALIVODOVÁ, Michaela - LACO, Ivan - RANIAK, Andrej. Landscape diversity and biodiversity : 18th International Symposium on problems of landscape ecological research [elektronický zdroj]. - Bratislava : Institute of Landscape Ecology SAS, 2019, p. 58. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/ILE-Symposium-2019-Book-of-Abstracts.pdf>(APVV-14-0735 : Nové možnosti využitia odvodňovacích kanálových sústav s ohľadom na ochranu a využívanie krajiny/New possibilities of use of drainage canal systems with taking into account the protection and use of a landscape. Landscape diversity and biodiversity : International Symposium on problems of landscape ecological research). Typ: AFG
 • KALIVODOVÁ, Michaela - LACO, Ivan - RANIAK, Andrej. Landscape diversity and biodiversity : 18th International Symposium on problems of landscape ecological research = Abstracts [elektronický zdroj]. Bratislava : Institute of Landscape Ecology SAS, 2019. 91 p. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.uke.sav.sk/veda-a-vyskum/konferencie/18th-international-symposium-smolenice/>(Landscape diversity and biodiversity : International Symposium on problems of landscape ecological research). Typ: FAI
 • KANKA, Róbert - ŠPULEROVÁ, Jana. Significance of artificial ditches for maintaining of phytodiversity in the lowland agriculture landscape. In KALIVODOVÁ, Michaela - LACO, Ivan - RANIAK, Andrej. Landscape diversity and biodiversity : 18th International Symposium on problems of landscape ecological research [elektronický zdroj]. - Bratislava : Institute of Landscape Ecology SAS, 2019, p. 31. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/ILE-Symposium-2019-Book-of-Abstracts.pdf>(APVV-14-0735 : Nové možnosti využitia odvodňovacích kanálových sústav s ohľadom na ochranu a využívanie krajiny/New possibilities of use of drainage canal systems with taking into account the protection and use of a landscape. Landscape diversity and biodiversity : International Symposium on problems of landscape ecological research). Typ: AFG
 • KENDERESSY, Pavol - ŠPULEROVÁ, Jana - KOZELOVÁ, Ivana. Analysis of socio-economic factors affecting the persistance/abandonment of traditional agrarian landscape in Slovakia. In KALIVODOVÁ, Michaela - LACO, Ivan - RANIAK, Andrej. Landscape diversity and biodiversity : 18th International Symposium on problems of landscape ecological research [elektronický zdroj]. - Bratislava : Institute of Landscape Ecology SAS, 2019, p. 11. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/ILE-Symposium-2019-Book-of-Abstracts.pdf>(Landscape diversity and biodiversity : International Symposium on problems of landscape ecological research). Typ: AFG
 • KOLLÁR, Jozef - ZIMA, Lukáš - PALAJ, Andrej. The impact of former vineyard land use on the soils (Little Carpathians, SW Slovakia). In KALIVODOVÁ, Michaela - LACO, Ivan - RANIAK, Andrej. Landscape diversity and biodiversity : 18th International Symposium on problems of landscape ecological research [elektronický zdroj]. - Bratislava : Institute of Landscape Ecology SAS, 2019, p. 61. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/ILE-Symposium-2019-Book-of-Abstracts.pdf>(Landscape diversity and biodiversity : International Symposium on problems of landscape ecological research). Typ: AFG
 • KOVÁČ, Tomáš - LACO, Ivan - TURANOVIČOVÁ, Martina - BOLTIŽIAR, Martin. Hodnotenie prírodných predpokladov MAS Magura-Strážov pre regionálny rozvoj = Assessment of the natural assumptions of the Magura-Strážov LAG for regional development. In XXI. International Colloqium of Regional Sciences. In XXI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, 2018, s. 633-640. ISBN 978-80-210-8969-3. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <https://www.econ.muni.cz/do/econ/soubory/katedry/kres/4884317/proceedings2018-articles/2018-083.pdf>(Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách/International colloquium on regional sciences). Typ: ADMB
 • MAES, Dirk - VEROVNIK, Rudi - WIEMERS, Martin - BROSENS, Dimitri - BESHKOV, Stoyan - BONELLI, Simona - BUSZKO, Jaroslaw - CANTÚ-SALAZAR, Lisette - CASSAR, Louis-Francis - COLLINS, Sue - DINCA, Vlad - DJURIC, Milan - DUŠEJ, Goran - ELVEN, Hallvard - FRANETA, Filip - GARCIA-PEREIRA, Patricia - GERYAK, Yurii - GOFFART, Philippe - GÓR, Ádám - HIERMANN, Ulrich - HÖTTINGER, Helmut - HUEMER, Peter - JAKŠIĆ, Predrag - JOHN, Eddie - KALIVODA, Henrik - KATI, Vassiliki - KIRKLAND, Paul - KOMAC, Benjamin - KŐRÖSI, Ádám - KULAK, Anatolij - KUUSSAARI, Mikko - L´HOSTE, Lionel - LELO, Suvad - MESTDAGH, Xavier - MICEVSKI, Nikola - MIHOCI, Iva - MIHUT, Sergiu - MONASTERIO-LEÓN, Yeray - MORGUN, Dmitry V. - MUNGUIRA, Miguel L. - MURRAY, Tomás - NIELSEN, Per Stadel - ÓLAFSSON, Erling - ÖUNAP, Erki - PAMPERIS, Lazaros N. - PAVLÍČKO, Alois - PETTERSSON, Lars - POPOV, Serhiy - POPOVIĆ, Miloš - PÖYRY, Juha - PRENTICE, Mike - REYSERHOVE, Lien - RYRHOLM, Nils - ŠAŠIĆ, Martina - SAVENKOV, Nikolay - SETTELE, Josef - SIELEZNIEW, Marcin - SINEV, Sergey - STEFANESCU, Constanti - ŠVITRA, Giedrius - TAMMARU, Toomas - TIITSAAR, Anu - TZIRKALLI, Elli - TZORTZAKAKI, Olga - VAN SWAAY, Chris A. M. - VIBORG, Arne Lykke - WYNHOFF, Irma - ZOGRAFOU, Konstantina - WARREN, Martin S. Integrating national Red Lists for prioritising conservation actions for European butterflies. In Journal of Insect Conservation, 2019, special Issue, p. 1-30. ISSN 1366-638X. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10841-019-00127-z>. Typ: ADCA
 • MARŠALEK, Peter - MARŠALEKOVÁ, Lenka - GAJDOŠ, Peter - ŽILA, Pavel. Epigeické pavúky (Araneae) intravilánu mesta Spišská Nová Ves [Araneae of intravilan of the Spišská Nová Ves town. In Spiš - geographical proceedings]. In Spiš : vlastivedný zborník. 9. - Spišská Nová Ves : Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, 2018, s. 355-367. ISBN 978-80-85173-29-1. Typ: AEDA
 • PURGAT, Pavol - GAJDOŠ, Peter. Diverzita epigeických pavúčích spoločenstiev malokarpatskej vinohradníckej krajiny okolia Modry [Diversity of the epigeic spider communities of the Little Carpathians vineyard region in surroundings of Modra town. In The Zoological Days Brno 2019]. In Zoologické dny Brno 2019 : sborník abstraktů z konference 7. - 8. února 2019. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, s. 151-152. ISBN 978-80-87189-25-2. Dostupné na internete: <https://www.ivb.cz/wp-content/uploads/Sborn%C3%ADk-2019-A5_FINAL.pdf>(Vega 2/0171/16 : Zmeny poľnohospodárskej krajiny Slovenska vplyvom politík Európskej Únie. Zoologické dny Brno 2019). Typ: AFG
 • PURGAT, Pavol - GAJDOŠ, Peter. The impact of viticultural landscape structures on the diversity of ground-living spider assemblages (model area Modra). In KALIVODOVÁ, Michaela - LACO, Ivan - RANIAK, Andrej. Landscape diversity and biodiversity : 18th International Symposium on problems of landscape ecological research [elektronický zdroj]. - Bratislava : Institute of Landscape Ecology SAS, 2019, p. 21. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/ILE-Symposium-2019-Book-of-Abstracts.pdf>(Vega 2/0171/16 : Zmeny poľnohospodárskej krajiny Slovenska vplyvom politík Európskej Únie. Landscape diversity and biodiversity : International Symposium on problems of landscape ecological research). Typ: AFG
 • SZINETÁR, Csaba - KOVÁCS, Gábor - URÁK, István - GAJDOŠ, Peter. A Kárpát-medence épületlakó pókfaunája [Fauna pavúkov obytných budov v Karpatskej kotline]. In XIV. Regionális Természettudományi Konferencia 2019. január 31. - Szombathely : Eötvös Loránd Tudományegyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ, 2019, o. 14. Typ: AFG
 • ŠPULEROVÁ, Jana - ŠATALOVÁ, Barbora - DOBROVODSKÁ, Marta - VLACHOVIČOVÁ, Miriam. The approach to monitoring of high nature value farmland. In KALIVODOVÁ, Michaela - LACO, Ivan - RANIAK, Andrej. Landscape diversity and biodiversity : 18th International Symposium on problems of landscape ecological research [elektronický zdroj]. - Bratislava : Institute of Landscape Ecology SAS, 2019, p. 13. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/ILE-Symposium-2019-Book-of-Abstracts.pdf>(Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny. Landscape diversity and biodiversity : International Symposium on problems of landscape ecological research). Typ: AFG
 • WAYLEN, Kerry A. - BLACKSTOCK, Kirsty L. - VAN HULST, Freddy J. - DAMIAN, Carmen - HORVÁTH, Ferenc - JOHNSON, Richard K. - KANKA, Róbert - KÜLVIK, Mart - MACLEOD, Christopher J. A. - MEISSNER, Kristian - OPRINA-PAVELESCU, Mihaela M. - PINO, Joan - PRIMMER, Eeva - RÎŞNOVEANU, Geta - ŠATALOVÁ, Barbora - SILANDER, Jari - ŠPULEROVÁ, Jana - SUŠKEVIČS, Monika - UYTVANCK, Jan Van. Policy-driven monitoring and evaluation: Does it support adaptive management of socio-ecological systems? In Science of the Total Environment, 2019, vol. 662, p. 373-384. ISSN 0048-9697. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969718353580?via%3Dihub>. Typ: ADCA
 • WAYLEN, Kerry A. - BLACKSTOCK, Kirsty L. - VAN HULST, Freddy J. - DAMIAN, Carmen - HORVÁTH, Ferenc - JOHNSON, Richard K. - KANKA, Róbert - KÜLVIK, Mart - MACLEOD, Christopher J. A. - MEISSNER, Kristian - OPRINA-PAVELESCU, Mihaela M. - PINO, Joan - PRIMMER, Eeva - RÎŞNOVEANU, Geta - ŠATALOVÁ, Barbora - SILANDER, Jari - ŠPULEROVÁ, Jana - SUŠKEVIČS, Monika - UYTVANCK, Jan Van. Data summarizing monitoring and evaluation for three European environmental policies in 9 cases across Europe. In Data in Brief, 2019, vol. 23, article no.103785. ISSN 2352-3409. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352340919301362>. Typ: ADMB

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus