Informačná stránka organizácie SAV

Botanický ústav SAV (do 31.12.2016)

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
  • ŠIMKOVÁ, Lenka - FIALOVÁ, Ivana - VACULÍKOVÁ, Miroslava - LUXOVÁ, Miroslava. The Effect of Silicon on the Activity and Isozymes Pattern of Antioxidative Enzymes of Young Maize Roots under Zinc Stress. In Silicon, 2018, vol. 10, iss. 6, p. 2907-2910. (1.246 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 1876-990X. Typ: ADCA

    Citácie:
    [1.1] DELAVAR, K. - GHANATI, F. - BEHMANESH, M. - ZARE-MAIVAN, H. Physiological Parameters of Silicon-Treated Maize Under Salt Stress Conditions. In SILICON, 2018, vol. 10, no. 6, p. 2585-2592. ISSN 1876-990X, Registrované v: WOS

    [1.1] HUANG, F. - WEN, X.H. - CAI, Y.X. - CAI, K.Z. Silicon-Mediated Enhancement of Heavy Metal Tolerance in Rice at Different Growth Stages. In INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, 2018, vol. 15, no. 10. ISSN 1660-4601., Registrované v: WOS

  • ULRYCH, Libor - GUTTOVÁ, Anna - URBAN, Peter - HINDÁKOVÁ, Alica - KUČERA, Jaromír - KUČERA, Viktor - ŠIBÍK, Jozef - MÚTŇANOVÁ, Marta. Biodiversity in Slovakia. In Global Biodiversity. Volume 2. Selected Countries in Europe. - Oakville : Apple Academic Press, 2019, s. 325-374. ISBN 978-1-77188-717-5. Typ: ABC

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus