Informačná stránka organizácie SAV

Ústav hydrológie SAV

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
  • BALEJČÍKOVÁ, Lucia - PETRENKO, Viktor I. - BAŤKOVÁ, Marianna - ŠIPOŠOVÁ, Katarína - GARAMUS, Vasil M. - BULAVIN, Leonid A. - AVDEEV, Mikhail V. - ALMASY, Laszlo - KOPČANSKÝ, Peter. Disruption of amyloid aggregates by artificial ferritins. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2019, vol. 473, p. 215-220. (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853.(MagMeet 2018 : International Conference on the Scientific and Clinical Applications of Magnetic Carriers). Typ: ADCA
  • BARTÍK, Martin - HOLKO, Ladislav - JANČO, Martin - ŠKVARENINA, Jaroslav - DANKO, Michal. Influence of mountain spruce forest dieback on snow accumulation and melt. In Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2018, vol. 67, no. 1, p. 59-69. (1.714 - IF2017). (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0042-790X. Typ: ADDA
  • NOVÁK, Viliam - HLAVÁČIKOVÁ, Hana. Applied Soil Hydrology. Vol. 32. Series Title: Theory and Applications of Transport in Porous Media. Cham : Springer International Publishing, 2019. 342 p. ISBN 978-3-030-01806-1. Typ: AAB
  • PARAJKA, Juraj - BEZAK, Nejc - BURKHART, John - HAUKSSON, Bjarki - HOLKO, Ladislav - HUNDECHA, Yeshewa - JENICEK, Michal - KRAJČÍ, Pavel - MANGINI, Walter - MOLNAR, Peter - RIBOUST, Philippe - RIZZI, Jonathan - SENSOY, Aynur - THIREL, Guillaume - VIGLIONE, Alberto. MODIS snowline elevation changes during snowmelt runoff events in Europe. In Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2019, vol. 67, no. 1, p. 101-109. ISSN 0042-790X. Typ: ADDA
  • ZAPPA, Massimiliano - HOLKO, Ladislav - ŠANDA, Martin - VITVAR, Tomáš - PARAJKA, Juraj. Thematic Issue on Snow Resources and Hydrological Cycle. In Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2018, vol. 67, no. 1, p. 1-3. (1.714 - IF2017). (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0042-790X. Typ: ADDA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus