Informačná stránka organizácie SAV

Ústav hudobnej vedy SAV

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
  • BELIŠOVÁ, Jana. Žena, ktorú navštevovali piesne. In Príbehy 20. storočia, 2019, roč. 2, č. 1, - Identity, s. 22-23. Typ: GII
  • FULKA, Vladimír. Filozofia a estetika Theodora W. Adorna. In Philologia, 2018, vol. XXVIII, no. 2, p. 85-101. ISSN 1339-2026. Typ: ADFB
  • FULKA, Vladimír. Galéria hudby v Nitre : nesústredený recitál. In Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 1-2, s. 17. ISSN 1335-4140. Typ: GII
  • ŠČEPÁN, Michal. Modality and the Slovak musical avant-garde. In Modality in music : international conference (6th-7th March 2019, Łodz). - Lodz : Akademy of Music in Lodz, 2019, p. 26-27. Typ: AFG
  • URBANCOVÁ, Hana. Andrej Kmet' (1841-1908) and his collection of Slovak Christmas songs. In The Kolbergs of Eastern Europe : Eastern European Studies in Musicology, vol. 9. - Berlin : Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2018, p. 54-66. ISBN 978-3-631-72723-2. ISSN 2193-8342. Typ: ADMB
  • Musicologica Slovaca. Hlavná redaktorka: Hana Urbancová. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV. Vychádza od roku 1969; v rokoch 1970-2008 ako zborník; od roku 2010 dvakrát ročne. ISSN 1338-2594. Typ: FAI

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus