Informačná stránka organizácie SAV

Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV (do 31.12.2016)

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
  • BOSZORÁDOVÁ, Eva - MATUŠÍKOVÁ, Ildikó - LIBANTOVÁ, Jana - ZIMOVÁ, Mária - MORAVČÍKOVÁ, Jana. Cre-mediated marker gene removal for production of biosafe commercial oilseed rape. In Acta Physiologiae Plantarum, 2019, vol. 46, n. 6, article Number: 73. ISSN 0137-5881. Typ: ADCA
  • BOSZORÁDOVÁ, Eva - ZIMOVÁ, Mária - GREGOROVÁ, Zuzana - MATUŠÍKOVÁ, Ildikó - MORAVČÍKOVÁ, Jana. Construction of plant transformation vector containing expression cassette of Arabidopsis gene Atlg.54410. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 2019, vol. 8, no. 5, p. 1209 -1211. ISSN 1338-5178. Typ: ADNB
  • GERSI, Z. - ZIMOVÁ, Mária - BOSZORÁDOVÁ, Eva - MATUŠÍKOVÁ, Ildikó - RAŽNÁ, Katarína - MORAVČÍKOVÁ, Jana. MICRO RNAS IN TRANSGENIC AND NONTRANSGENIC TOBACCO PLANTS EXPOSED TO ABIOTIC STRESS. In 3nd iPlanta Conference WHAT FUTURE FOR RNAi-BASED PRODUCTS: RNAi MODIFIED PLANTS OR SPRAY PRODUCTS : february 27th - march 1st, 2019. - Lisbon, 2019. Typ: AFG
  • KLIMENKO, Olena - PERNIŠ, Miroslav - DANCHENKO, Maksym - ŠKULTÉTY, Ľudovít - KLUBICOVÁ, Katarína - SHEVCHENKO, Galina. Natural ecotype of Arabidopsis thaliana (L.) Heynh (Chernobyl-07) respond to cadmium stress more intensively than the sensitive ecotypes Oasis and Columbia. In Ecotoxicology and environmental safety, 2019, vol. 173, p. 86-95. (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0147-6513. Typ: ADCA
  • KORMUŤÁK, Andrej - BRANÁ, Martina - GALGÓCI, Martin - MAŇKA, Peter - SUKENÍKOVÁ, Denisa - LIBANTOVÁ, Jana - GOMORY, D. Pollen fertility and seed viability of putative hybrid swarms of Pinus sylvestris and Pinus mugo in Slovakia. In Silvae Genetica, 2019, vol.68, no.1, p. 14-21. ISSN 0037-5349. Typ: ADCA
  • MAGLOVSKI, Marína - GERŠI, Zuzana - RYBANSKÝ, Ľubomír - BARDÁČOVÁ, Monika - MORAVČÍKOVÁ, Jana - BUJDOŠ, Marek - DOBRIKOVA, Anelia - APOSTOLOVA, Emilia - KRAIC, Ján - BLEHOVÁ, Alžbeta - MATUŠÍKOVÁ, Ildikó. Effects of Nutrition on Wheat Photosynthetic Pigment Responses to Arsenic Stress. In Polish Journal of Environmental Studies, 2019, vol. 28, no. 3, p. 1821-1829. ISSN 1230-1485. Typ: ADCA
  • PESKA, Vratislav - MANDAKOVÁ, Terezie - IHRADSKÁ, Veronika - FAJKUS, Jiří. Comparative Dissection of Three Giant Genomes: Allium cepa, Allium sativum, and Allium ursinum. In International Journal of Molecular Sciences, 2019, vol. 20, no. 3, article Number: 733. ISSN 1422-0067. Typ: ADCA
  • SALAJ, Terézia - KLUBICOVÁ, Katarína - MATÚŠOVÁ, Radoslava - SALAJ, Ján. Somatic Embryogenesis in Selected Conifer Trees Pinus nigra Arn. and Abies Hybrids. In Frontiers in Plant Science, 2019, vol. 10, art. no. 13. ISSN 1664-462X. Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus