Informačná stránka organizácie SAV

Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV (do 1.1.2018)

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • BABEĽOVÁ, Janka - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - ČIKOŠ, Štefan - KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - ŠPIRKOVÁ, Alexandra - PISKO, Jozef - KOPPEL, Juraj - FABIAN, Dušan. In vitro exposure to pyrethroid-based products disrupts development of mouse preimplantation embryos. In Toxicology in vitro : the official journal of the European Society for Toxicology in Vitro, 2019, vol. 57, p. 184 -193. (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0887-2333.(APVV-14-0763 : Xenobiotiká a vývin preimplantačného embrya. ITMS 26220120066 (ERDF)). Typ: ADCA
 • BINO, Eva - LAUKOVÁ, Andrea - KUBAŠOVÁ, Ivana - STROMPFOVÁ, Viola - MILTKO, Renata - BELZECKI, G. - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. Charakterizácia stafylokokov izolovaných z jeleňov a sŕn. In Čo nového v mikrobiológii : Zborník abstraktov konferencie Mladých mikrobiológov, 14.-17. marec 2019, Štrbské Pleso. - Bratislava-Praha : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2019, s. 13. ISBN 978-80-971422-9-2.(Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat. Konferencia mladých mikrobiológov : čo nového v mikrobiológii). Typ: AFH
 • ČIKOŠ, Štefan - BABEĽOVÁ, Janka - ŠPIRKOVÁ, Alexandra - BURKUŠ, Ján - KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - FABIAN, Dušan - KOPPEL, Juraj. Glucocorticoid receptor isoforms and effects of glucocorticoids in ovulated mouse oocytes and preimplantation embryos. In Biology of Reproduction, 2019, vol. 100, no.2, p. 351-364. (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0006-3363.(APVV-0815-11 : Matka a embryo: vplyv materskej obezity a stresu na vývin preimplantačného embrya. APVV-14-0763 : Xenobiotiká a vývin preimplantačného embrya. Vega č. 2/0039/15 : Molekulárne mechanizmy adaptácie preimplantačného embrya. ITMS 26220120066 (ERDF)). Typ: ADCA
 • KANDRIČÁKOVÁ, Anna - LAUKOVÁ, Andrea. Streptokoky z otitíd a ich citlivosť k enterocínom a galidermínu. In Čo nového v mikrobiológii : Zborník abstraktov konferencie Mladých mikrobiológov, 14.-17. marec 2019, Štrbské Pleso. - Bratislava-Praha : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2019, s. 25. ISBN 978-80-971422-9-2.(Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat. Konferencia mladých mikrobiológov : čo nového v mikrobiológii). Typ: AFH
 • KISKOVÁ, Jana - STRAMOVÁ, Zuzana - JAVORSKÝ, Peter - SEDLÁKOVÁ-KADUKOVÁ, Jana - PRISTAŠ, Peter. Analysis of the bacterial community from high alkaline (pH 13) drainage water at a brown mud disposal site near Žiar nad Hronom (Banská Bystrica region, Slovakia) using 454 pyrosequencing. In Folia Microbiologica, 2019, vol. 64, no. 1, p. 83-90. (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0015-5632. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12223-018-0634-z.pdf>(ITMS 26220120001 : Centrum excelentnosti pre výskum tráviaceho traktu - CEFT). Typ: ADCA
 • KOPČÁKOVÁ, Anna - HAMAROVÁ, Ľudmila - JAVORSKÝ, Peter - PRISTAŠ, Peter. BLISTV1/1 a jej potenciálny účinok v prevencii moru včelieho plodu. In Čo nového v mikrobiológii : Zborník abstraktov konferencie Mladých mikrobiológov, 14.-17. marec 2019, Štrbské Pleso. - Bratislava-Praha : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2019, s. 27. ISBN 978-80-971422-9-2.(VEGA 2/0100/19 : Štúdium a využitie bakteriocínov v prevencii moru včelieho plodu. ITMS 26220120066 (ERDF). Konferencia mladých mikrobiológov : čo nového v mikrobiológii). Typ: AFH
 • KUBAŠOVÁ, Ivana - LAUKOVÁ, Andrea - HAMAROVÁ, Ľudmila - PRISTAŠ, Peter - STROMPFOVÁ, Viola. Evaluation of enterococci for potential probiotic utilization in dogs. In Folia Microbiologica, 2019, vol. 64, no. 2, p. 177-187. (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0015-5632. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12223-018-0640-1.pdf>(Vega č. 2/0012/16 : Firmicutes, ich vlastnosti a využitie pre zdravie zvierat). Typ: ADCA
 • KUBAŠOVÁ, Ivana - STROMPFOVÁ, Viola - MAĎARI, Aladár - MUDROŇOVÁ, Dagmar - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - LAUKOVÁ, Andrea. Enterococcus faecium - vlatnosti a využitie pre podporu zdravia psov. In Čo nového v mikrobiológii : Zborník abstraktov konferencie Mladých mikrobiológov, 14.-17. marec 2019, Štrbské Pleso. - Bratislava-Praha : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2019, s. 30. ISBN 978-80-971422-9-2.(Vega č. 2/0012/16 : Firmicutes, ich vlastnosti a využitie pre zdravie zvierat. Konferencia mladých mikrobiológov : čo nového v mikrobiológii). Typ: AFH
 • LAUKOVÁ, Andrea - STROMPFOVÁ, Viola - SZABÓOVÁ, R. - BÓNAI, A. - MATICS, Zsolt - KOVÁCS, M. - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. Enterococci from Pannon White rabbits: detection, identification, biofilm and screening for virulence factors. In World Rabbit Science, 2019, vol. 27, no.1, p. 31-39. ISSN 1257-5011.(Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat. ITMS 26220220204 : Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech)). Typ: ADCA
 • LISOWSKA-LYSIAK, Klaudia - KOSECKA-STROJEK, Maja - BIALECKA, Joanna - KASPROWICZ, Andrzej - GARBACZ, Katarzyna - PIECHOWICZ, Lidia - KMEŤ, Vladimír - SAVINI, Vincenzo - MIEDZOBRODZKI, Jacek. New Insight into Genotypic and Phenotypic Relatedness of Staphylococcus aureus Strains from Human Infections or Animal Reservoirs. In Polish Journal of Microbiology, 2019, vol. 68, no. 1, p. 93 - 104. (2019 - WOS, SCOPUS). ISSN 1733-1331.(APVV-16-0171 : Progresívne metódy zabraňujúce vzniku a šíreniu rezistencie baktérií voči klinicky relevantným antibiotikám). Typ: ADMA
 • OCEĽOVÁ, Vladimíra - CHIZZOLA, R. - BATTELLI, Giovanna - PISARČÍKOVÁ, Jana - FAIX, Štefan - GAI, Francesco - PLACHÁ, Iveta. Thymol in the intestinal tract of broiler chickens after sustained administration of thyme essential oil in feed. In Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 2019, vol. 103, no. 1, p. 204-209. (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0931-2439. Dostupné na internete: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jpn.12995>(APVV-0667-12 : Zinok vo výžive hospodárskych zvierat a bezpečnosť konzumentov. Vega č. 2/0069/17 : Modulácia tráviacich procesov u hospodárskych zvierat fytogénnymi a minerálnymi aditívami. ITMS kód: 26220220152 : Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech). Vega č. 2/0052/13 : Vplyv éterických olejov na fyziologické procesy prebiehajúce v čreve zvierat a ich úloha v antioxidačnej ochrane organizmu. Vega č. 2/0078/16 : Tymiánový éterický olej ako kŕmne aditívum u hydiny. ITMS 26220220065 : „Izolácia, identifikácia a charakterizácia kyslomliečnych baktérií pre ich aplikáciu v mliekárenskom priemysle „Operačného programu výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.). Typ: ADCA
 • PIEŠOVÁ, Elena - FAIXOVÁ, Z. - MAKOVÁ, Z. - VENGLOVSKÁ, K. - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - FAIX, Štefan - ČOBANOVÁ, Klaudia. Effects of dietary manganese on antioxidant status, biochemical parameters and thickness of intestinal mucus in laying hens. In Czech Journal of Animal Science, 2019, vol. 64, no. 3, p. 99-106. (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1212-1819.(Vega č. 2/0069/17 : Modulácia tráviacich procesov u hospodárskych zvierat fytogénnymi a minerálnymi aditívami). Typ: ADCA
 • SEDLAKOVA-KADUKOVA, J. - KOPČÁKOVÁ, Anna - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - GODANY, A. - PRISTAŠ, Peter. Bioaccumulation and biosorption of zinc by a novel Streptomyces K11 strain isolated from highly alkaline aluminium brown mud disposal site. In Ecotoxicology and environmental safety, 2019, vol. 167, p. 204-211. (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0147-6513.(Vega č. 1/0229/17 : Štúdium interakcií medzi mikroorganizmami a kovmi a ich využitie v environmentálnych aplikáciách). Typ: ADCA
 • STRAPÁČ, Imrich - BEDLOVIČOVÁ, Zdenka - ČUVALOVÁ, Anna - HANDROVÁ, Lívia - KMEŤ, Vladimír. Antioxidant and anti-quorum sensing properties of edible mushrooms. In Journal of Food and Nutrition Research, 2019, vol.58, no. 2, p. 146 - 152. (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1336-8672.(ITMS 26220220204 : Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech)). Typ: ADDA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus