Informačná stránka organizácie SAV

Ústav dejín umenia (do 31.3.2018)

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
  • BARTOŠOVÁ, Zuzana. Čo všetko si pamätá svetlo? In Denník N, 2018, roč. 4, č. 109, s. 13. ISSN 1339-844X. Typ: GII
  • ĎURČEKOVÁ, Lenka - MEGYEŠI, Peter. Prolegomena k aplikovanej barokovej emblematike na Slovensku. In Príbehy pamiatok a obrazov : zborník príspevkov k sedemdesiatinám Ivana Gojdiča. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2018, s. 317-337. ISBN 978-80-568-0152-9. Typ: AEDA
  • GERÁT, Ivan. Kinderehe und Heiligenkulte? Eine Frage zur Darstellung der Wiener Doppelhochzeit. In Das Wiener Fürstentreffen von 1515 : Beiträge zur Geschichte der Habsburgisch-Jagiellonischen Doppelvermählung. - Budapest : Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Science, 2019, s. 429-438. ISBN 978-963-416-158-5. ISSN 2630-8827. Typ: AECA
  • Príbehy pamiatok a obrazov : zborník príspevkov k sedemdesiatinám Ivana Gojdiča. Zostavovatelia: Ingrid Halászová, Peter Megyeši, Richard E. Pročka ; recenzenti: Adriana Priatková, Monika Mitášová, Zuzana Dzurňáková. Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2018. 402 s. ISBN 978-80-568-0152-9. Typ: FAI
  • MEGYEŠI, Peter. Archeológia konfliktu v post-pravdivej dobe. In Jazdec : print nástenky o súčasnom výtvarnom dianí, 2018, roč. 9, č. 32, s. 12-13. ISSN 1338-077X. Typ: BDFB
  • POMFYOVÁ, Bibiana. Boli v Piešťanoch johaniti? Príspevok k problematike stavebného typu kostolov s dvomi svätyňami. In Príbehy pamiatok a obrazov : zborník príspevkov k sedemdesiatinám Ivana Gojdiča. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2018, s. 217-247. ISBN 978-80-568-0152-9. Typ: AEDA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus