Informačná stránka organizácie SAV

Ústav anorganickej chémie SAV

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
  • BORA, Pankaj L. - NOVOTNÝ, Jan - RUUD, Kenneth - KOMOROVSKÝ, Stanislav - MAREK, Radek. Electron-spin structure and metal-ligand bonding in open-shell systems from relativistic EPR and NMR: A case study of square-planar iridium catalysts. In Journal of Chemical Theory and Computation, 2019, vol. 15, no. 1, p. 201-214. ISSN 1549-9618. Typ: ADCA
  • DŽUNDA, Róbert - FIDES, Martin - HNATKO, Miroslav - HVIZDOŠ, Pavol - MÚDRA, Erika - MEDVEĎ, Dávid - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - MILKOVIČ, Ondrej. Mechanical, physical properties and tribological behaviour of silicon carbide composites with addition of carbon nanotubes. In International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 2019, vol. 81, p. 272-280. ISSN 0263-4368. Typ: ADCA
  • KORENKO, Michal - ŠIMKO, František - MLYNÁRIKOVÁ, Jarmila - LARSON, Carol - MIKŠÍKOVÁ, Eva - PRIŠČÁK, Jozef - AMBROVÁ, Marta - PALUMBO, Robert. Physico-chemical properties of (MgF2-CaF2-(LiF))eut-MgO system as a molten electrolyte for Mg electrowinning. In Journal of Molecular Liquids, 2019, vol. 275, p. 535-543. (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0167-7322. Typ: ADCA
  • LENČÉŠ, Zoltán - RADWAN, Mohamed - ŠAJGALÍK, Pavol. Preparation of transparent MgAl2O4 ceramics for LED applications. In ICACC 2019. 43rd International Conference & Exposition on Advanced Ceramics and Composites, January 27 - February 1, 2019, Daytona Beach, Florida, USA : abstract book. - USA : The American Ceramic Society, 2019, p. 36.(ICACC 2019. International Conference & Exposition on Advanced Ceramics and Composites). Typ: AFG
  • PATEL, Niketan Sarabhai - PAVLÍK, Viliam - KUBÍKOVÁ, Blanka - NOSKO, Martin - DANIELIK, Vladimír - BOČA, Miroslav. Corrosion behaviour of Ni-based superalloys in molten FLiNaK salts. In Corrosion Engineering, Science and Technology, 2019, vol. 54, no. 1, p. 46-53. ISSN 1478-422X. Typ: ADMA
  • SINGH, Meinam Annebushan - RAJBONGSHI, Sanjib Kr - SARMA, Deba Kumar - HANZEL, Ondrej - SEDLÁČEK, Jaroslav - ŠAJGALÍK, Pavol. Surface and porous recast layer analysis in μ-EDM of MWCNT-Al2O3 composites. In Materials and Manufacturing Processes, 2019, vol. 34, no. 5, p. 567-579. ISSN 1042-6914. Typ: ADMA
  • ŠAJGALÍK, Pavol. Porous silicon nitride: A material for the bioactive composite implants. In ICACC 2019. 43rd International Conference & Exposition on Advanced Ceramics and Composites, January 27 - February 1, 2019, Daytona Beach, Florida, USA : abstract book. - USA : The American Ceramic Society, 2019, p. 199.(ICACC 2019. International Conference & Exposition on Advanced Ceramics and Composites). Typ: AFE

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus