Informačná stránka organizácie SAV

Prognostický ústav CSPV SAV (do 30.9.2015)

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • ANGELOVA, Radostina - STUDENÁ, Ivana - BOYADIJEVA, Pepka - POLAČKOVÁ, Zuzana. The rejoinder to Youth Guarantee of Bulgaria and Slovakia : Third Conference of the ESREA Network on Policy Studies in Adult Education: “Adult Education and Learning Policy in a World Risk Society”, 16-18 May 2019, Charles University, Prague, Czech Republic [elektronický zdroj]. Typ: GHG
 • BALÁŽ, Vladimír - KARASOVÁ, Katarína - CHRANČOKOVÁ, Martina. Do Research and Innovation Stimuli Improve the Competetitiveness of Private Firms? : Evidence from the Slovak Republic. In Economic and Social Development : 37th International Scientific Conference on Economic and Social Development – "Socio Economic Problems of Sustainable Development": book of proceedings, Baku, 14-15 February 2019 [elektronický zdroj]. - Varazdin, Croatia : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2019, s. 95-102. ISSN 1849-7535.(VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie. Economic and Social Development: Socio Economic Problems of Sustainable Development : International Scientific Conference). Typ: ADMB
 • BALÁŽ, Vladimír - JECK, Tomáš. Socioeconomic Background versus Public Support : what Matters for Student Performance? In Economic and Social Development : 37th International Scientific Conference on Economic and Social Development – "Socio Economic Problems of Sustainable Development": book of proceedings, Baku, 14-15 February 2019 [elektronický zdroj]. - Varazdin, Croatia : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2019, p. 156-164. ISSN 1849-7535.(Economic and Social Development: Socio Economic Problems of Sustainable Development : International Scientific Conference). Typ: ADMB
 • BALÁŽ, Vladimír. Národní měna je luxus. A euro Slovensku svědčí. In Hospodářské noviny, 29.4. 2019, s. 7. ISSN 0862-9587. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Malé firmy by mali na Slovensku staviť aj na inovácie (Rozhovor). In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 30.4.-1.5. 2019, roč. XXV, č. 83, s. 3. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Stratení einsteinovia stoja Ameriku veľmi veľa. In Denník N, 5.6. 2019, roč. 5, č., s. 10. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Naplánujte si finančnú pohodu. In FinPro, 2018, č. 3, s. 14-15. ISSN 2585-8335. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Colná vojna je nový normál. In SME, 22.5. 2019, roč. 27, č. 117, s. 9. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Talianski populisti liečia svoj štát. Prežije to? In Denník N, 5.2. 2019, roč. 5, s. 11. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Demokrati vracajú Trumpov úder. Ale koho trafia? In Denník N, 16.4. 2019, roč. 4, s. 11. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Čas sluhov v americkej centrálnej banke. In Denník N, 7.8. 2019, roč. 5, s. 11. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Trump s Čínou proti Európe. In SME, 9.8. 2019, roč. 27, č. 184, s. 17. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Nepýtajme sa na krízu, ale na budúcnosť. In SME, 16.9. 2019, roč. 27, č. 215, s. 9. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Minimálna mzda musí byť predvídateľná. In SME, 24.7. 2019, roč. 27, č. 170, s. 9. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Základný príjem: ako dopadol fínsky experiment? In Denník N, 26.2. 2019, roč. 5, s. 10. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Euro máme radi. A nemali by sme ho dopriať každému. In Denník N, 7.1 2019, roč. 5, č. 4, s. 10. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Ako zvýšiť pôrodnosť? Čo funguje a čo nie? In Denník N, 3.1. 2019, roč. 5, č. 2, s. 11. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Grécko sa vracia k „istotám“. In Denník N, 31.7. 2019, roč. 5, č. 145, s. 10. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Facebooková libra: bublina alebo úsvit novej svetovej meny? In Denník N, 22.7. 2019, roč. 5, s. 10. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Rastú nám mzdy. Pomoc!? In Denník N, 3.10. 2019, roč. 5, s. 15. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Prvá a posledná dovolenka s Thomasom Cookom. In Denník N, 1.10. 2019, roč. 5, s. 13. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALOG, Miroslav. Vedecké parky a výskumné centrá na Slovensku : výzvy (aj) pre programové obdobie 2021-2027. Recenzenti: Dagmar Cagáňová, Martina Antošová, Peter Burger. Bratislava : Prognostický ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2019. 215 s. Dostupné na internete: <http://www.prog.sav.sk/sites/default/files/2019-07/Miroslav%20Balog%20-%20Vedeck%C3%A9%20parky%20a%20v%C3%BDskumn%C3%A9%20centr%C3%A1%20na%20Slovensku.pdf>. ISBN 978-80-89524-35-8(VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie). Typ: AAB
 • BALOG, Miroslav. Kde pramení marazmus výskumu, vývoja a inovácií? In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 16.4. 2019, roč. XXV, č. 75, s. 6. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • BALOG, Miroslav. Čínska sonda: hrozby pekinského technologického pokroku. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 2019, roč. XXV, č. 19, s. 13. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • BALOG, Miroslav. Digitálna éra uvoľní množstvo pracovných síl. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 15-17.2. 2019, roč. XXVII, č. 33, s. 6. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • DOKUPILOVÁ, Dušana. Demografia a bývanie [Demography and housing]. In Dostupné bydlení v 21. století : sborník z mezinárodní konference. Editor: Lucia Dobrucká; recenzenti: Michal Němec, Július Golej. - Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2019, s. 82-87. ISBN 978-80-01-06640-9.(VEGA č. 2/0151/19 : Prínosy slovenskej migrácie). Typ: AFC
 • ĎURČEK, Pavol - ŠPROCHA, Branislav. Transformácia plodnosti na Slovensku v kontexte rozdielov medzi centrom a zázemím = Transformation of fertility in Slovakia in the context of differences between center and hinterland. In Geografie : sborník České geografické společnosti, 2019, roč. 124, č. 3, s. 281-313. (0.540 - IF2018). ISSN 1212-0014. Typ: ADMA
 • FERO, Martin - NOVOTNÁ, Ivana - PORUBČINOVÁ, Martina. Work Competencies for Industry 4.0 Developed by Non-formal Education. In Pedagogy, Communication and Sociology : 2019 International Conference, May 25-26, 2019, Ningbo, China. - Paris : Atlantis Press, 2019, s. 108-112. ISBN 978-94-6252-717-1. ISSN 2352-5398.(Pedagogy, Communication and Sociology : 2019 International Conference). Typ: AFC
 • FIFEKOVÁ, Elena - NEŽINSKÝ, Eduard - NEMCOVÁ, Edita. Global Competitiveness of Europe : A Robust Assessment. In Danube : Law, Economics and Social Issues Review, 2018, vol. 9, no. 4, p. 245-260. (2018 - SCOPUS, ERIH PLUS, EBSCO, EconLit). ISSN 1804-6746.(VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie). Typ: ADMB
 • FILČÁK, Richard - POLAČKOVÁ, Zuzana - DOKUPILOVÁ, Dušana. Kontextová evaluácia terénnej sociálnej práce. Záverečná správa = Field Social Work Context Evaluation. Final Report Summary. Recenzenti: Daniel Gerbery, Daniel Škobla. Bratislava : Implementačná agentúra MPSVR SR v spolupráci s Centrom spoločenských a psychologických vied/Prognostickým ústavom Slovenskej akadémie vied, 2019. 163 s. V slovensko-anglickej verzii je Zhrnutie záverečnej správy. ISBN 978-80-89837-54-0. Typ: AAB
 • FILČÁK, Richard - ŠKOBLA, Daniel. No pollution and no Roma in my backyard: class and race in framing local activism in Laborov, eastern Slovakia. In Environmental justice, popular struggle and community development. - Bristol : Policy Press, 2019, p. 53-68. ISBN 978-1-4473-5083-5. Typ: ABC
 • FILČÁK, Richard - POVAŽAN, Radoslav - CHRENKO, Milan. Megatrendy, kontext socioekonomických zmien a systémových limitácií = Megatrends in the Context of Socio-Economic Changes and System Limitations. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2019, roč. 53, č. 2, s. 80-87. ISSN 0044-4863. Typ: ADFB
 • FILČÁK, Richard. Making the ghetto at Luník IX, Slovakia: People, landfill and the myth of the urban green space. In Ekonomiczny kontekst sprawiedliwości społecznej i środowiskowej. Książka abstraktów. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019, s. 29. ISBN 978-83-8142-577-3. Typ: AFG
 • FILČÁK, Richard. Ide tu iba o biznis? In Pravda, 27.5. 2019, roč. XXIX, č. 121, s. 21. ISSN 1335-4051. Typ: GII
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Florentskí králi a inocenti : Formy zázračna v travelógu Choždenie vo Florenciju. In Algoritmy obrazov - obrazy algoritmov : K povahe výskumov v súčasnom umení. - Bratislava : Nadácia Novum : vydavateľstvo Slovart : Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, 2019, s. 124-136. ISBN 978-80-556-4143-0.(APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska - interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie). Typ: ABD
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Úvahy o smere putovania. In Postoj : konzervatívny denník [serial], 9.5. 2019, nestr. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.postoj.sk/43257/uvahy-o-smere-putovania>(APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska - interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie). Typ: GII
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Ikona o vzniku ikony. In Postoj : konzervatívny denník [serial], 1.8. 2019, nestr. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.postoj.sk/45770/ikona-o-vzniku-ikony>. Typ: GII
 • CHRANČOKOVÁ, Martina. The Tacit Knowledge of Slovak Migrants. In Globe in Motion 2 : Multiple Shades of Migration: Regional Perspectives. - Bratislava : Institut of Ethnology and Social Anthropology SAS : Marenčin PT, spol. s. r. o., 2019, s. 84-98. ISBN 978-80-970975-9-2.(VEGA č. 2/0151/19 : Prínosy slovenskej migrácie. Grant No. 649491 : YMOBILITY - Mobilita mladých: maximalizácia príležitostí pre jednotlivcov, trhy práce a regióny v Európe (Horizont 2020)). Typ: ABD
 • KŘESŤANOVÁ, Jana - ŠÍDLO, Luděk - ŠPROCHA, Branislav. Pohyb obyvateľstva Česka a Slovenska na úrovni obcí v období 1996-2015 pohledem Webbova diagramu = Population Change in Czechia and Slovakia on the Municipal Level in 1996-2015 Examined Using the Webb Diagram. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje, 2019, roč. 61, č. 1, s. 28-41. ISSN 0011-8265. Typ: ADMB
 • KARASOVÁ, Katarína - BALÁŽ, Vladimír - POLAČKOVÁ, Zuzana. Efficiency of the Active Labour Market Policies: Evidence from the Slovak Republic. In Ekonomický časopis, 2019, roč. 67, č. 1, s. 11-32. (0.843 - IF2018). ISSN 0013-3035.(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách. VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie). Typ: ADDA
 • KARASOVÁ, Katarína - BALÁŽ, Vladimír. International migration in Slovakia : past, present and future. In Phantom Menace : The Politics and Policies of Migration in Central Europe. - Bratislava ; Praha : Institute for Public Affairs : Heinrich-Böll-Stiftung, 2018, s. 16-38. ISBN 978-80-89345-72-4. Dostupné na internete: <http://www.ivo.sk/buxus/docs//publikacie/subory/Phantom_Menace_The_Politics_and_Policies_of_Migration_in_Central_Europe.pdf>. Typ: BBB
 • NEMCOVÁ, Edita. Kliková Christiana - Kotlán, Igor a kol. : Hospodářská a sociální politika = Economic and Social Policy. In Ekonomický časopis, 2019, roč. 67, č. 7, s. 783-785. (0.843 - IF2018). ISSN 0013-3035. Recenzia na: Hospodářská a sociální politika. - Ostrava : Vysoká škola sociálně správní. 5. vyd., 2019. - ISBN 978-80-87291-23-8. Typ: EDI
 • PORUBČINOVÁ, Martina. Nové pracovné požiadavky v kontexte vývoja priemyslu 4.0. In Štvrťstoročie sociológie na samostatnom Slovensku : zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej 23.-24.5.2018 v Bratislave. Editor: Eva Laiferová, recenzenti: Peter Guráň, Roman Hofreiter. - Bratislava : STIMUL, 2018, s. 128-138. ISBN 978-80-8127-231-8.(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách. Štvrťstoročie sociológie na samostatnom Slovensku : výročná vedecká konferencia Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV). Typ: AFD
 • POVAŽAN, Radoslav - FILČÁK, Richard - KADLEČÍK, Ján - CHRENKO, Milan - ORFÁNUS, Tomáš. Využitie scenárového prístupu v životnom prostredí na príklade krátkodobých scenárov do roku 2020 v oblasti biodiverzity a zmeny klímy = Use of Scenario Approach in the Environment Based on Short-Term Scenarios for Biodiversity and Climate Change by 2020. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2019, roč. 53, č. 2, s. 91-101. ISSN 0044-4863. Typ: ADFB
 • Ekonomický časopis = Journal of Economics. Hlavný redaktor Juraj Sipko [jún 2014], výkonný redaktor [2009] Tomáš Jeck, zodpovedná redaktorka [2009] Katarína Rybanská. Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 1949-. 10-krát ročne. ISSN 0013-3035. Typ: FAI
 • ŠÍDLO, Luděk - ŠPROCHA, Branislav - KLAPKOVÁ, Michaela. Regional Differences in Population Aging in Europe Viewed Through Prospective Indicators. In Erdkunde, 2019, vol. 73. no. 3, p. 225-240. (0.868 - IF2018). ISSN 0014-0015. Typ: ADCA
 • ŠPROCHA, Branislav - BLEHA, Branislav - GARAJOVÁ, Alžbeta - PILINSKÁ, Viera - MÉSZÁROS, Ján - VAŇO, Boris. Populačný vývoj v krajoch a okresoch Slovenska od začiatku 21. storočia. Recenzenti: Pavol Korec, Pavol Tišliar. 1. vyd. Bratislava : Infostat - Výskumné demografické centrum : Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného plánovania : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV - Prognostický ústav SAV, 2019. 142 s. ISBN 978-80-89398-3-6(VEGA č. 2/0057/17 : Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku). Typ: AAB
 • ŠPROCHA, Branislav - TIŠLIAR, Pavol. Fertility and Religious Belief : old and new relationships in Slovakia. In Journal for the Study of Religions and Ideologies, 2019, vol. 18, no. 52, p. 63-79. ISSN 1583-0039. Typ: ADCB
 • ŠPROCHA, Branislav. Demografická budúcnosť EÚ v prognózach EUROSTATU = Demographic future of the EU in EUROSTAT´S projections. In Slovenská štatistika a demografia, 2019, roč. 29, č. 2, s. 48-65. ISSN 1210-1095. Typ: ADFB
 • ŠPROCHA, Branislav. Projekcia generačnej plodnosti a sobášnosti v spojitosti s najvyšším dosiahnutým vzdelaním = Projection of cohort fertility and nuptiality in relation to the highest education attained. In Slovenská štatistika a demografia, 2019, roč. 29, č. 2, s. 14-36. ISSN 1210-1095.(VEGA č. 2/0057/17 : Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku). Typ: ADFB
 • ŠPROCHA, Branislav. Jednodetnosť-nový fenomén v reprodukčných dráhach žien na Slovensku = Single-child mother-a new phenomenon in the reproduction courses of women in Slovakia? In Slovenská štatistika a demografia, 2019, roč. 29, č. 1, s. 23-37. ISSN 1210-1095.(VEGA č. 2/0057/17 : Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku). Typ: ADFB
 • ŠPROCHA, Branislav. Niektoré aspekty prokreatívneho správania na Slovensku v spojitosti so vzdelaním žien = Some Aspects of Procreative Behaviour in Slovakia in Connection with the Education of Women. In Slovenská štatistika a demografia, 2019, roč. 29, č. 4, s. 3-22. ISSN 1210-1095.(VEGA č. 2/0057/17 : Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku). Typ: ADFB
 • ŠPROCHA, Branislav. Niektoré nové prístupy k analýze populačného starnutia = Some New Approaches to the Analysis of the Population Ageing. In Slovenská štatistika a demografia, 2019, roč. 29, č. 4, s. 23-35. ISSN 1210-1095.(VEGA č. 1/0113/17 : Populačná a rodinná politika na Slovensku v 20. a 21. storočí). Typ: ADFB
 • ŠPROCHA, Branislav. Demografische Entwicklung in der Slowakei in der Ära ihrer Selbstständigkeit. In Die Slowakei und die europäische Integration. - Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxford ; Warszawa ; Wien : Peter Lang : VEDA, Publishing House, 2019, s. 211-225. ISBN 978-80-224-1722-8.(VEGA č. 1/0026/14 : Transformácia plodnosti žien Slovenska v 20. a na začiatku 21. storočia a jej prognóza do roku 2050). Typ: AEDA
 • TIŠLIAR, Pavol - ŠPROCHA, Branislav - ŠKORVÁNKOVÁ, Eva. Trends and Directions in Population Policy in Slovakia, 1918-1945. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 1, s. 83-101. (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: ADDB
 • WEIBL, Gabriel. Risk, Uncertainty and the Role of Serendipity in International Student Mobility. In Globe in Motion 2 : Multiple Shades of Migration: Regional Perspectives. - Bratislava : Institut of Ethnology and Social Anthropology SAS : Marenčin PT, spol. s. r. o., 2019, s. 128-145. ISBN 978-80-970975-9-2.(VEGA č. 2/0151/19 : Prínosy slovenskej migrácie). Typ: ABD

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus