Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Prognostický ústav

Organizačná zložka

Slovenská akadémia vied
Šancová 56
811 05 Bratislava
Slovenská republika
Stránka organizácie:  http://www.prog.sav.sk