Informačná stránka organizácie SAV

Neuroimunologický ústav SAV

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
  • FORGACSOVA, Andrea - GALBA, Jaroslav - MOJZISOVA, Jana - MIKUS, Peter - PIESTANSKY, Juraj - KOVÁČ, Andrej. Ultra-high performance hydrophilic interaction liquid chromatography - Triple quadrupole tandem mass spectrometry method for determination of cysteine, homocysteine, cysteinyl-glycine and glutathione in rat plasma. In Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2019, vol. 164, p. 442-451. ISSN 0731-7085. Typ: ADCA
  • HAUSCHILD, A.C. - PASTRELLO, C. - ROSSOS, A. - JURIŠICA, Igor. Visualization of Biomedical Networks. In Encyclopedia of Bioinformatics and Computational Biology. 1st Edition. ABC of Bioinformatics. - Elsevier, 2019, vol. 1, p. 1016-1035. ISBN 978-0-12-811432-2. Typ: ABC
  • KARAFFOVÁ, Viera - BOBIKOVA, Katarina - LEVKUT, Martin - REVAJOVÁ, Viera - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - LEVKUT, Mikuláš. The influence of Farmatan and Flimabend on the mucosal immunity of broiler chicken. In Poultry science : The Official Publication of the Poultry Science Association, 2019, vol., no., p. –. ISSN 0032-5791. Typ: ADCA
  • KOTLYAR, M. - PASTRELLO, C. - ROSSOS, A. - JURIŠICA, Igor. Protein–Protein Interaction Databases. In Encyclopedia of Bioinformatics and Computational Biology. 1st Edition. ABC of Bioinformatics. - Elsevier, 2019, vol. 1, p. 988-996. ISBN 978-0-12-811432-2. Typ: ABC
  • KOTLYAR, Max - PASTRELLO, Chiara - MALIK, Zara - JURIŠICA, Igor. IID 2018 update: context-specific physical protein-protein interactions in human, model organisms and domesticated species. In Nucleic acids research, 2019, vol. 47, p. D581-D589. ISSN 0305-1048. Typ: ADCA
  • RAHMATI, S. - PASTRELLO, C. - ROSSOS, A. - JURIŠICA, Igor. Two Decades of Biological Pathway Databases: Results and Challenges. In Encyclopedia of Bioinformatics and Computational Biology. 1st Edition. ABC of Bioinformatics. - Elsevier, 2019, vol. 1, p. 1071-1084. ISBN 978-0-12-811432-2. Typ: ABC
  • ROKYTOVÁ, Ivana - MRAVEC, Boris - FILIPČÍK, Peter - KVETŇANSKÝ, Richard - VARGOVIČ, Peter. Repeated immobilization significantly affects rapamycin-induced immune changes in the spleen of rats. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. XXXII.(APVV-0088-10 : Je stres jedným z podstatných faktorov neurodegeneračného procesu pri Alzheimerovej chorobe?. Fyziologické dny). Typ: AFK
  • SMOLEK, Tomáš - JADHAV, Santosh - BREZOVÁKOVÁ, Veronika - CUBÍNKOVÁ, Veronika - VALACHOVÁ, Bernadeta - NOVÁK, Petr - ŽILKA, Norbert. First-in-Rat Study of Human Alzheimer's Disease Tau Propagation. In Molecular Neurobiology, 2019, vol.56, no.1, p.521-531. ISSN 0893-7648. Typ: ADMA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus