Informačná stránka organizácie SAV

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • FÚSKOVÁ, Jana. Reprezentácie gej a lesbických rodičovstiev. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku : Hledání kvality. - České Budějovice : Zdratotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2019, s. 20.(VEGA č. 2/0027/17 : Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie). Typ: AFG
 • HARGAŠOVÁ, Lucia - LUKŠÍK, Ivan. Dieťa v náhradnej starostlivosti : najlepší záujem vzťahovej väzby. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku : Hledání kvality. - České Budějovice : Zdratotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2019, s. 21.(VEGA č. 2/0027/17 : Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie). Typ: AFG
 • KALLOVÁ, Nikola. Why Is Happiness Research Not An Entirely Positive Phenomenon? In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2019, vol. 29, no. 2, p. 265-268. ISSN 1337-401X. Typ: ADNB
 • KALLOVÁ, Nikola. Šťastie a ťažkosti pri jeho výskume. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku : Hledání kvality. - České Budějovice : Zdratotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2019, s. 23. Typ: AFG
 • Psychologička Barbara Lášticová: Máme trpiteľský mýtus, no dokážeme ho prekonať. Rozhovor pripravila Debora Pastirčáková. In Identity : Príbehy 20. storočia, 2019, roč. 2, č. 1, s. 10-14. ISSN 2585-9048. Typ: GII
 • LUKŠÍK, Ivan - MARKOVÁ, Dagmar. Reprezentácia rodičovstva v kresťanských textoch na Slovensku. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku : Hledání kvality. - České Budějovice : Zdratotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2019, s. 27.(VEGA č. 2/0027/17 : Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie). Typ: AFG
 • MASARYK, Radomír - LÁŠTICOVÁ, Barbara - PETRJÁNOŠOVÁ, Magda. Hľadanie kvality pri tvorení dôveryhodnej histórie kvalitatívneho výskumu: "The Making of". In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku : Hledání kvality. - České Budějovice : Zdratotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2019, s. 13-14. Typ: AFE
 • PETRJÁNOŠOVÁ, Magda - BLAŽEKOVÁ, Kristína. Mladí ignoranti alebo mladí aktívni občania a občianky? In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku : Hledání kvality. - České Budějovice : Zdratotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2019, s. 30.(VEGA 2/0123/16 : Nové médiá a znižovanie prahu pre občiansku participáciu u málo participujúcich skupín: analýza príkladov dobrej praxe, "svetlých výnimiek" a subjektívnych bariér participácie v kontexte SR). Typ: AFG
 • POPPER, Miroslav. Tradičné a alternatívne rodičovstvá a kvalita života. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku : Hledání kvality. - České Budějovice : Zdratotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2019, s. 15.(VEGA č. 2/0027/17 : Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie). Typ: AFE
 • POSLON, Xenia-Daniela - LÁŠTICOVÁ, Barbara. The Silver Lining Between Perceived Similarity and Intergroup Differences : Increasing Confidence in Intergroup Contact. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2019, vol. 29, no. 1, p. 63-73. ISSN 1337-401X. Dostupné na internete: <https://www.degruyter.com/view/j/humaff.2019.29.issue-1/humaff-2019-0006/humaff-2019-0006.xml>(APVV-14-0531 : Intervencie na zmierňovanie predsudkov voči stigmatizovaným minoritám: vývoj meracích nástrojov a experimentálne testovanie kontaktnej hypotézy v terénnych podmienkach. VEGA č. 2/0127/19 : Sociálno-psychologické predpoklady antidiskriminačných intervencií: kvalitatívna metaanalýza). Typ: ADNB
 • URBAN, Kamila - URBAN, Marek. Improving the accuracy of the self-evaluation during on-screen self-regulated learning through calibration feedback. In INTED 2019 : 13th International Technology, Education and Development Conference. Edited by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. - Valencia, Spain : IATED Academy, 2019, s. 9002-9007. ISBN 978-84-09-08619-1.(VEGA č. 2/0134/18 : Pedagogické a vývinovo-psychologické dopady inovácií predškolského vzdelávania). Typ: AFC

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus