Informačná stránka organizácie SAV

Ústav orientalistiky SAV

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
  • BUCKOVÁ, Martina. Maoriovia a ich šľachetný boj : Dôsledky britskej nadvlády na Novom Zélande. In Historická revue, 2019, roč. XXX, č. 4, s. 32-37. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
  • RÁCOVÁ, Anna. K odbornej terminológii v slovenskej rómčine. In Jazykovedný časopis, 2018, roč. 69, č. 3, s. 462 - 472. (2018 - Scopus). ISSN 0021-5597. Typ: ADNB
  • TRNOVEC, Silvester. Pax Britannica? : Vznik Britského impéria. In Historická revue, 2019, roč. XXX, č. 4, s. 6-13. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
  • ZHANG, Daniela. Vláda svetla : Dynastia Ming (1368 - 1644). In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. 5, s. 4 -11. ISSN 1335-8316. Typ: BDF

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus