Informačná stránka organizácie SAV

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • BALÁŽOVÁ, Ľubica - ZVONČEKOVÁ, Dáša. Z rukopisu pripravovaného Slovníka súčasného slovenského jazyka (56). In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 2, s. 115-124. ISSN 0023-5202 (print). Typ: BDF
 • BALLEKOVÁ, Katarína. Poznáme ešte výrazy vdovica a vdovčisko, zimný otec a nesladká mama? In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 2, s. 91-99. ISSN 0023-5202 (print). Typ: BDF
 • DUCHKOVÁ, Silvia. Vernisáž - finisáž, dernisáž. In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 2, s. 100-101. ISSN 0023-5202 (print). Typ: BDF
 • DVORNICKÁ, Ľubica. Jakí pen, takí pen, preca je za ním cién. In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 1, s. 28-36. ISSN 0023-5202 (print). Typ: BDF
 • GAŁKOWSKI, Artur - VALENTOVÁ, Iveta. Ricordo di Milan Majtán (1934 – 2018). In Rivista Italiana di Onomastica, 2019, roč. 25, č. 1, s. 520-521. ISSN 1124-8890. Typ: EDJ
 • GURIČANOVÁ, Dana. Hravé jazykové majstrovstvo. In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 1, s. 22-27. ISSN 0023-5202 (print). Typ: BDF
 • HAŠANOVÁ, Jana. Z rukopisu pripravovaného Slovníka súčasného slovenského jazyka (55). In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 1, s. 54-61. ISSN 0023-5202 (print). Typ: BDF
 • CHOCHOL, Martin. "Pôsovnice" alebo mikrosonda do prác na Slovníku slovenských nárečí. In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 1, s. 37-40. ISSN 0023-5202 (print). Typ: BDF
 • KÁLMÁNOVÁ, Katarína. Kto je gurmán? In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 2, s. 112-114. ISSN 0023-5202 (print). Typ: BDF
 • KOLENČÍKOVÁ, Natália. Manuál k Slovenskému národnému korpusu. In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 2, s. 107-111. ISSN 0023-5202 (print). Recenzia na: Slovenský národný korpus. Texty, anotácie, vyhľadávania / Mária Šimková, Katarína Gajdošová, Beáta Kmeťová, Marek Debnár. - Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV – Vydavateľstvo Mikula, 2017. - ISBN 978-80-88814-98-6. Typ: EDI
 • KONČALOVÁ, Jana. Pomenúvanie ako odraz komunikačných potrieb. In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 2, s. 102-106. ISSN 0023-5202 (print). Typ: BDF
 • KRÁLIK, Ľubor. Ako zarobiť navyše: privyrobiť si či prizarobiť si? In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 2, s. 73-79. ISSN 0023-5202 (print). Typ: ADFB
 • LALIKOVÁ, Tatiana. Substantívum ruža v slovenských terénnych názvoch. In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 1, s. 15-21. ISSN 0023-5202 (print). Typ: BDF
 • ONDREJOVIČ, Slavomír. Odišiel Jozef Genzor. In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 1, s. 45-47. ISSN 0023-5202 (print). Typ: EDJ
 • VALENTOVÁ, Iveta. Slovenské terénne názvy na apelatívno-propriálnej hranici. In Onomastyka – Neohumanistyka – Nauki Społeczne. Eds. Ursula Bijak, Halszka Górny, Małgorzata Magda-Czekaj, rec. Zofia Abramowicz, Inge Bily, Jerzy Duma, Artur Gałkowski, Ewa Jakus-Borkowa. - Kraków : Instytut Języka Polskiego PAN – Wydawnictwo FALL, 2018, s. 537-550. ISBN 978-83-64007-48-4. Typ: AFC
 • VALENTOVÁ, Iveta - KOPACH, Aleh I. Milan Majtán (1934-2018). In Voprosy onomastiki, 2019, roč. 16, č. 1, s. 228-230. ISSN ISSN 1994-2400. Typ: EDJ
 • VANČOVÁ, Iveta. Koťogo? In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 1, s. 52-53. ISSN 0023-5202 (print). Typ: BDF

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus