Informačná stránka organizácie SAV

Kongresové centrum Academia

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
  • ADÁMAŤ, Jozef. Medzi myslením a básnením. In Tvorba : revue pre literatúru a kultúru, 2019, roč. 29, č. 2, s. 14-16. ISSN 1336-2526. Typ: CDFB
  • ADÁMAŤ, Jozef. Na margo duchovných vied : poznámka k štatistike. In Tvorba : revue pre literatúru a kultúru, 2019, roč. 29, č. 3, s. 15-19. ISSN 1336-2526. Typ: CDFB
  • ADÁMAŤ, Jozef. Fragment. In Tvorba : revue pre literatúru a kultúru, 2019, roč. 29, č. 1, s. 18-19. ISSN 1336-2526. Typ: CDFB
  • ADÁMAŤ, Jozef. Pred desiatimi rokmi zomrel Milan Rúfus : marginálie k jeho poézii. In Tvorba : revue pre literatúru a kultúru, 2019, roč. 29, č. 1, s. 60-62. ISSN 1336-2526. Typ: CDFB
  • PUCHOVSKÝ, Ján. Docentka Gertruda Železková a svetové právne dejiny. In Európa a mimoeurópsky svet : kontakty, konfrontácie a konflikty. Ed.: Peter Vyšný, rec.: Ladislav Vojáček, Alexander Bröstl, Miroslav Lysý. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2019, s. 14-18. ISBN 978-80-568-0187-1.(Európa a mimoeurópsky svet : kontakty, konfrontácie a konfikty). Typ: BEF

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus