Informačná stránka organizácie SAV

Arborétum Mlyňany SAV (do 30.6.2014)

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
  • BIČÁROVÁ, Svetlana - SITKOVÁ, Zuzana - PAVLENDOVÁ, Hana - FLEISCHER, Peter jr. - FLEISCHER, Peter - BYTNEROWICZ, Andrzej. The role of environmental factors in ozone uptake of Pinus mugo Turra. In Atmospheric pollution research, 2019, vol. 10, no. 1, p. 283-293. ISSN 1309-1042. Typ: ADCA
  • ČERNECKÁ, Ľudmila - MIHÁL, Ivan - GAJDOŠ, Peter - JARČUŠKA, Benjamín. A bolo svetlo: keď presvetlenosť lesných porastov významne ovplyvňuje zloženie epigeických spoločenstiev pavúkov [And it was light: when the canopy openness of forest stands significantly affects the composition of the spider's epigeic communities. In The Zoological Days Brno 2019]. In Zoologické dny Brno 2019 : sborník abstraktů z konference 7. - 8. února 2019. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, s. 40. ISBN 978-80-87189-25-2. Dostupné na internete: <https://www.ivb.cz/wp-content/uploads/Sborn%C3%ADk-2019-A5_FINAL.pdf>(Zoologické dny Brno 2019). Typ: AFG
  • DZURENKO, Marek. Pavúkovce vo fosílnom zázname [Arachnids in the fossil record]. In XVI. Arachnologická konferencia : Zborník abstraktov. - 2018.(Arachnologická konferencia 2018 : 16. stretnutie arachnológov). Typ: AFH
  • GAJDOŠ, Peter - ČERNECKÁ, Ľudmila - ŠESTÁKOVÁ, Anna. Pannonic salt marshes revealed six new spiders to Slovakia (Araneae: Gnaphosidae, Linyphiidae, Lycosidae, Theridiidae). In Biologia, 2019, vol. 74, no. 1, p. 53-64. ISSN 0006-3088. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/article/10.2478/s11756-018-0145-z>(Vega 2/0171/16 : Zmeny poľnohospodárskej krajiny Slovenska vplyvom politík Európskej Únie). Typ: ADDA
  • KONÔPKOVÁ, Alena - KRAJMEROVÁ, Diana - KURJAK, Daniel - KMEŤ, Jaroslav - PŠIDOVÁ, Eva - KUČEROVÁ, Jana - HRIVNÁK, Matúš - LONGAUER, R. - DITMAROVÁ, Ľubica - GÖMÖRY, Dušan. Nucleotide polymorphisms associated with climate and physiological traits in silver fir (Abies alba Mill.) provenances. In Flora : morphology, distribution, functional ecology of plants, 2019, vol. 250, p. 37-43. ISSN 0367-2530. Typ: ADCA
  • KUKLOVÁ, Margita - HNILIČKOVÁ, Helena - HNILIČKA, František - PIVKOVÁ, Ivica - KUKLA, Ján. Impact of expressway on physiology of plants and accumulation of risk elements in forest ecosystems. In Plant, Soil and Environment, 2019, vol. 65, no. 1, p. 46-53. ISSN 1214-1178. Dostupné na internete: <https://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/585_2018-PSE.pdf>. Typ: ADCA
  • POTTERF, Mária - NIKOLOV, Christo - KOČICKÁ, Erika - FERENČÍK, J. - MEZEI, Pavel - JAKUŠ, Rastislav. Landscape-level spread of beetle infestations from windthrown- and beetle-killed trees in the non-intervention zone of the Tatra National Park, Slovakia (Central Europe). In Forest Ecology and Management, 2019, vol. 432, p. 489-500. ISSN 0378-1127. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378112718314737?via%3Dihub>. Typ: ADCA
  • SLÁDEKOVÁ, Katarína. Medzinárodná konferencia "Vplyv abiotických a biotických stresorov na vlastnosti rastlín". In Bulletin Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave : [Bulletin 2018, č. 42]. Zostavil Jozef Golian. - Nitra : Vydavateľstvo SPU v Nitre, 2018, s. 46-47. ISBN 978-80-552-1965-3. Typ: BEF
  • ZELENKA, Ján - KASANICKÝ, Tomáš - BUDINSKÁ, Ivana - NAĎO, Ladislav - KAŇUCH, Peter. SkyBat: a swarm robotic model inspired by fission-fusion behaviour of bats. In Mechanisms and Machine Science : Advances in Service and Industrial Robotics. RAAD 2018. - Cham, Switzerland : Springer International Publishing AG, 2019, vol. 67, p. 521-528. ISSN 2211-0984.(RAAD 2018 : 27th International Conference on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region). Typ: ABC

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus