« Október 2018 »

Kalendár podujatí

Konferencie SAV v mesiaci Október 2018

   Ukrajinská povstalecká armáda v dejinách strednej a východnej Európy Stará Lesná 03.10.2018 04.10.2018
  Slovensko pri vzniku Česko-Slovenska, seminár s panelovou diskusiou Bratislava 03.10.2018 03.10.2018
   Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie 2018 Hotel Repiská – Demänovská Dolina 04.10.2018 05.10.2018
   Sympózium kachlice krásnych slohov Trebišov 09.10.2018 11.10.2018
  Výročná konferencia SFZ „Intuícia a imaginácia vo filozofii a vo vede“ Bratislava 10.10.2018 12.10.2018
   Biotechnológie a kovy 2018 - 5. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Ústav geotechniky SAV, Košice 11.10.2018 12.10.2018
  Vznik ČSR z hľadiska Strednej Európy Varšava 12.10.2018 13.10.2018
  Fraktografia 2018 - pozor zmena viď opis konfefrencie KC Academia Stará Lesná 14.10.2018 17.10.2018
   Forum Carpaticum 2018 Eger, Maďarsko 15.10.2018 18.10.2018
  Popolnicové polia a doba halštatská v strednej Európe Smolenice 15.10.2018 19.10.2018
  Funkčné kompozitné materiály 2018 Ústav materiálového výskumu, Watsonova 47, Košice 16.10.2018 16.10.2018
  23. česko-slovenský geografický akademický seminár Bratislava 17.10.2018 18.10.2018
  Ruskí exulanti na Slovensku 1918 – 1945 Brodzany 18.10.2018 18.10.2018
  Mladá filozofia 2018 Bratislava, Klemensova 19 18.10.2018 19.10.2018
  Cyrilská a latinská písomná kultúra byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku do konca 18. storočia Košice 23.10.2018 27.10.2018
  XXVII. kolokvium mladých jazykovedcov Banská Bystrica 24.10.2018 26.10.2018
   Max Reinhardt a Bratislava Bratislava - Stupava 24.10.2018 24.10.2018
   Na prahu nové doby Praha 26.10.2018 29.10.2018
   VIII. workshop projektu UNESCO "Režim povodní v povodí rieky Dunaj" 2018 KC SAV, Smolenice, SR 29.10.2018 31.10.2018
  Slovensko pri zrode Česko-Slovenska Martin 30.10.2018 30.10.2018

Podujatia v mesiaci Október 2018

Októbrová vedecká kaviareň 25.10.2018 25.10.2018