« október 2018 »

Kalendár konferencií a podujatí

Konferencie SAV v mesiaci október 2018

   Saint Elizabeth and Medieval Pictorial Hagiography Marburg, Nemecko 15.02.2018 16.02.2019
   Ozbrojený protikomunistický odpor v strednej a východnej Európe (1944-1953): politické, vojenské, právne a etické aspekty. Stará Lesná 03.10.2018 05.10.2018
   Slovensko pri vzniku Česko-Slovenska, seminár s panelovou diskusiou Bratislava 03.10.2018 03.10.2018
   Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie 2018 Hotel Repiská – Demänovská Dolina 04.10.2018 05.10.2018
   Autonómia Slovenska 1938-1939: Počiatočná fáza holokaustu a perzekúcií Bratislava 04.10.2018 04.10.2018
   20th Small Triangle Meeting Ptíčie, Slovensko 07.10.2018 10.10.2018
   Sympózium kachlice krásnych slohov Trebišov 09.10.2018 11.10.2018
   Vedecká komunikácia 1500 – 1800 Žilina 09.10.2018 10.10.2018
   Na hranici dvoch svetov: Vznik Československa a zmeny na lokálnej úrovni 1918/1919 Šamorín 09.10.2018 09.10.2018
  Výročná konferencia SFZ „Intuícia a imaginácia vo filozofii a vo vede“ Bratislava 10.10.2018 12.10.2018
   Prednáška v rámci doktorandského štúdia: Prof. PhDr. Ondrej Mészáros, CSc.: Úvod do literárnej vedy Bratislava, ÚSvL SAV 10.10.2018 10.10.2018
   Biotechnológie a kovy 2018 - 5. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Ústav geotechniky SAV, Košice 11.10.2018 12.10.2018
   Seit 1918… Staatsentstehung, Monarchienzerfall und Revolutionserfahrung im Rückspiegel nationaler Jubiläen Varšava 11.10.2018 13.10.2018
   Speleologické sympózium Toruň Poľsko, Toruň 11.10.2018 14.10.2018
  Fraktografia 2018 - pozor zmena viď opis konfefrencie KC Academia Stará Lesná 14.10.2018 17.10.2018
   Forum Carpaticum 2018 Eger, Maďarsko 15.10.2018 18.10.2018
   Popolnicové polia a doba halštatská v strednej Európe Smolenice 15.10.2018 19.10.2018
   9. odborný seminár “Interakcie tavenín s progresívnymi anorganickými materiálmi” Borinka, Slovensko 15.10.2018 16.10.2018
  Vindemia lichenologica – Lichenologické vinobranie Čachtice 16.10.2018 16.10.2018
  Funkčné kompozitné materiály 2018 Ústav materiálového výskumu, Watsonova 47, Košice 16.10.2018 16.10.2018
   23. česko-slovenský geografický akademický seminár Mikulov 17.10.2018 18.10.2018
   19. česko-slovensko-poľská paleontologická konferencia a Micro workshop 2018 Česká republika, Praha 17.10.2018 19.10.2018
   5. Výročná konferecia Medzinárodnej spoločnosti pre výskum metabolizmu rakoviny (ISCaM) Bratislava 17.10.2018 20.10.2018
  Historické a kultúrne dedičstvo rodu Pálffy z príležitosti 110. výročia úmrtia grófa Jána Pálffyho Kostolná pri Dunaji 18.10.2018 18.10.2018
  Mladá filozofia 2018 Bratislava 18.10.2018 19.10.2018
   Transnational Stakeholder Workshop “Public archaeology and the use of innovative media and visualization tools" Nitra 22.10.2018 24.10.2018
   Cyrilská a latinská písomná kultúra byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku do konca 18. storočia Košice 23.10.2018 27.10.2018
   Max Reinhardt a Bratislava Bratislava - Stupava 24.10.2018 24.10.2018
   Osmičkové roky v retrospektíve dejín Praha 24.10.2018 24.10.2018
   Cities And Adapting To The Impacts Of Climate Change Bratislava 25.10.2018 26.10.2018
   Fenomenológia a my: cesty Husserlovej fenomenológie v našich krajinách Bratislava 25.10.2018 25.10.2018
   Na prahu nové doby Praha 26.10.2018 29.10.2018
   VIII. workshop projektu UNESCO "Režim povodní v povodí rieky Dunaj" 2018 KC SAV, Smolenice, SR 29.10.2018 31.10.2018
  Slovensko v Československu – otázky sto rokov po vzniku spoločného štátu Bratislava 29.10.2018 29.10.2018
   Príprava a vlastnosti progresívnej keramiky a skiel Stará Lesná 29.10.2018 31.10.2018
   Diversity of Identities in Praehistory, Early History and Presence. Nitra 29.10.2018 30.10.2018
   Slovensko pri zrode Česko-Slovenska Martin 30.10.2018 30.10.2018
  28. meeting predstaviteľov NC IHP UNESCO podunajských krajín 2018 KC SAV, Smolenice, SR 30.10.2018 30.10.2018

Podujatia v mesiaci október 2018

Októbrová vedecká kaviareň 25.10.2018 25.10.2018