Logo SAV Logo ENSAV Logo J/S


Cyklické oligosacharidy - forma konzervácie výživy u mikroorganizmov

Slovenská chemická spoločnosť a Chemický ústav SAV v Bratislave pripravili pre chemickú obec prednášku cyklu „ Chemické horizonty “

Miesto a čas: zasadačka Ústavu polymérov SAV (Patrónka, areál SAV)

3. decembra 2008 o 14.00 h

Prednášateľ a téma : RNDr. Peter Biely, DrSc., Chemický ústav SAV

Cyklické oligosacharidy – forma konzervácie výživy u mikroorganizmov.

Kľúčové slová a abstrakt prednášky:

sacharidy, enzymológia, mikroorganizmy, škrob, cyklické oligosacharidy, ich produkcia a aplikácia.

Škrob ako zdroj výživy a energie sa v prírode využíva po hydrolýze na glukózu amylolytickými enzýmami. Medziproduktami tejto premeny sú lineárne, redukujúce maltooligosacharidy. Alternatívna cesta degradácie škrobu sa vyvinula u niektorých baktérií, ktoré v konkurenčnom prostredí konvertujú škrob na cyklické štruktúry, ktoré nemajú redukujúci koniec a nie sú degradovateľné inými mikroorganizmami. Najznámejšie sú tzv. a-1,4-cyklodextríny zložené zo 6 až 8 glukopyranozylových jednotiek, ktoré našli bohaté využitie vo farmácii a kozmetike. Autor v prednáške uvedie aj vlastný objav enzýmu syntetizujúceho kuriózny cyklický oligosacharid zložený zo 4 ukopyranozylových jednotiek ako aj obecné mechanizmy tvorby takýchto štruktúr v prírode.

(kontakt: schs@chtf.stuba.sk – Milan Drábik)

Administrácia ENSAV:
1. Slovenská akadémia vied
Výpočtové stredisko SAV, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
2. Journaliste-Studio (v spolupráci s Klubom vedeckotechnických žurnalistov SSN)
Pošta 4, P. O. BOX 82, 840 00 Bratislava; Tel./fax: 02/65423721; e-mail: journalist@centrum.sk
Do rubrík „slov.-angl.“ sa budú prijímať príspevky z inštitúcií v slovenčine a súčasne aj v angličtine na e-mail adresu: journalist@centrum.sk. Za anglický text zodpovedá autor príspevku.
Obsah môže byť voľne šíriteľný iba pre informačné a edukačné účely.