Logo SAV Logo ENSAV Logo J/S
 Ročník:
 číslo:
Sobota, 22. september 2018 Vyhľadávanie:
v aktuálnom  vo všetkých číslach
Založené v novembri 2007 na počesť Týždňa vedy a techniky EÚ [Obsah] [Redakčná rada]  Vydanie č.

2008
Čo v tejto rubrike?
Informácie o dianí v novinárskej komunite na Slovensku a v Európe zaoberajúcej sa vedou a technikou.

Popularizácia vedy v médiách - anketa

V 5 . čísle 2008 ENSAV sme uverejnili v rubrike „Fórum novinárov“ úvahu pod titulkom „Zaktivizuje sa Klub vedeckotechnických žurnalistov Slovenského syndikátu novinárov?“

Ak ste ju nepostrehli, prečítajte si ju.

V kontexte s obsahom uverejnenej úvahy je napísaný aj terajší Editoriál, v ktorom ako prílohy dominujú rozsiahle ponuky vedcov - uverejnené v novinárskom bulletine Novosti vedy a techniky v osemdesiatych rokoch adresované médiám - na napísanie populárnych článkov.

Médiá vtedy ponuky prijímali a články si hojne objednávali.

Skúste teda do príloh terajšieho Editoriálu nahliadnuť.

Naša prosba novinárom:

Odpovedzte (stačí celkom krátko) na nasledujúce otázky redakcie ENSAV:

  1. Poskytujú vedeckovýskumné inštitúcie na Slovensku dostatok informácií novinárom?

    Je zo strany vedcov a výskumníkov ochota?

  2. V prípade, že v elektronických novinách ENSAV bude dostatok súcich informácií

    z vedeckotechnickej komunity, ktoré médiá budú môcť bezplatne využívať, siahnete po nich jednak na priame uverejnenie, jednak by Vám poslúžili ako tipy pre Vaše osobné publicistické stvárnenie?

  3. Čo by ste v ENSAV, ktoré sú zatiaľ iba v rozbehu (vrátane rubriky „Fórum novinárov“),

    radi našli?

Odpovede uverejníme v septembrovom čísle ENSAV.

Posielajte ich mailom na adresu : journalist@centrum.sk

Uveďte Vaše meno aj s titulmi, názov redakcie, mail kontakt.

Ďakujeme.

Za redakciu : Ľ.Lenoch

Snímka z jedného z 10 ročníkov ( v 80-tych rokoch) stretávania sa vedeckých novinárov vtedajších socialistických krajín v Bratislave. Rokovanie v redakcii Novosti vedy a techniky. Vľavo Gerhard Kirsch z Berlína, vpravo Juraj Zajíček z televízie a uprostred Adelka Štrpková z rozhlasu.

 

  Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň Poslať obsah tejto stránky e-mailom Poslať linku na túto stránku e-mailom  

Administrácia ENSAV:
1. Slovenská akadémia vied
Výpočtové stredisko SAV, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
2. Journaliste-Studio (v spolupráci s Klubom vedeckotechnických žurnalistov SSN)
Pošta 4, P. O. BOX 82, 840 00 Bratislava; Tel./fax: 02/65423721; e-mail:

Do rubrík „slov.-angl.“ sa budú prijímať príspevky z inštitúcií v slovenčine a súčasne aj v angličtine na e-mail adresu: . Za anglický text zodpovedá autor príspevku.
Obsah môže byť voľne šíriteľný iba pre informačné a edukačné účely.