Logo SAV Logo ENSAV Logo J/S
 Ročník:
 číslo:
Sobota, 22. september 2018 Vyhľadávanie:
v aktuálnom  vo všetkých číslach
Založené v novembri 2007 na počesť Týždňa vedy a techniky EÚ [Obsah] [Redakčná rada]  Vydanie č.

2008
Pozvanie na tlačovú konferenciu

Revolúcia v liečbe Alzheimerovej choroby aj za účasti Slovenska

Slovenská akadémia vied a Neuroimunologický ústav SAV pozývajú na tlačovú konferenciu,

ktorá bude
vo štvrtok 11. septembra 2008 o 10.00 h v Bratislave, v budove SAV, Štefánikova 49, č. dv. 11,
prízemie (vpravo)

Informovať budú:

- RNDr. Ivan Zahradník, CSc., podpredseda SAV (a vedec z ÚMFG SAV) – úvod

- Prof. MVDr. Michal Novák, DrSc., riaditeľ Neuroimunologického ústavu SAV, predseda Správnej

rady Nadácie Memory, predseda Slovenskej spoločnosti pre neurovedy pri SAV a predseda (a

zakladateľ) Slovenskej Alzheimerovej spoločn. pri SAV – nový liek a informácie z kongresu v USA

-Doc. MUDr. Ľubomír Vražda, CSc., Psychiatrická ambulancia Centra Memory (prvé

Diagnostické centrum pre Alzheimerovú s celoslovenskou pôsobnosťou) - prax

  Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň Poslať obsah tejto stránky e-mailom Poslať linku na túto stránku e-mailom  

Administrácia ENSAV:
1. Slovenská akadémia vied
Výpočtové stredisko SAV, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
2. Journaliste-Studio (v spolupráci s Klubom vedeckotechnických žurnalistov SSN)
Pošta 4, P. O. BOX 82, 840 00 Bratislava; Tel./fax: 02/65423721; e-mail:

Do rubrík „slov.-angl.“ sa budú prijímať príspevky z inštitúcií v slovenčine a súčasne aj v angličtine na e-mail adresu: . Za anglický text zodpovedá autor príspevku.
Obsah môže byť voľne šíriteľný iba pre informačné a edukačné účely.