Logo SAV Logo ENSAV Logo J/S


Jubileá vo vede

Čo v tejto rubrike?
Krátke oznamy o okrúhlych výročiach slovenských vedecko-technických osobností – žijúcich (meno, dátum, profesia, kontakt) i už zomrelých a o okrúhlych výročiach inštitúcií vedy a techniky v SR.

Do rubriky z pracovísk vedy a výskumu príspevok neprišiel.

Administrácia ENSAV:
1. Slovenská akadémia vied
Výpočtové stredisko SAV, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
2. Journaliste-Studio (v spolupráci s Klubom vedeckotechnických žurnalistov SSN)
Pošta 4, P. O. BOX 82, 840 00 Bratislava; Tel./fax: 02/65423721; e-mail: journalist@centrum.sk
Do rubrík „slov.-angl.“ sa budú prijímať príspevky z inštitúcií v slovenčine a súčasne aj v angličtine na e-mail adresu: journalist@centrum.sk. Za anglický text zodpovedá autor príspevku.
Obsah môže byť voľne šíriteľný iba pre informačné a edukačné účely.