Logo SAV Logo ENSAV Logo J/S
 Ročník:
 číslo:
Sobota, 22. september 2018 Vyhľadávanie:
v aktuálnom  vo všetkých číslach
Založené v novembri 2007 na počesť Týždňa vedy a techniky EÚ [Obsah] [Redakčná rada]  Vydanie č.

2008

Redakčná rada


Šéfredaktor:

 • JUDr. Ľubomír Lenoch - (Journaliste-Studio)

Predsedníčka:

 • Doc. RNDr. Elena Gramatová, CSc. - (Slovenská akadémia vied)

Tajomníčka:

 • Lívia Majerníková - (Občianske združenie Mladí vedci Slovenska)

Členovia:

 • Pavol Herda - (Výpočtové stredisko SAV)
 • Ing. Jozef Krajčovič, CSc, EUR ING - (Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností)
 • RSDr. Martin Kuček - (Slovenský syndikát novinárov)
 • Ing. Gabriela Kukolová - (Asociácia pre mládež, vedu a techniku)
 • Ing. Viliam Novák, DrSc. - (Slovenská akadémia vied)
 • Mgr. Mária Sačková - (Filozofický ústav SAV)
 • Mgr. Adela Štrpková - (Slovenská akadémia vied)
 • RNDr. Igor Túnyi, CSc. - (Slovenská akadémia vied)
  Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň Poslať obsah tejto stránky e-mailom Poslať linku na túto stránku e-mailom  

Administrácia ENSAV:
1. Slovenská akadémia vied
Výpočtové stredisko SAV, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
2. Journaliste-Studio (v spolupráci s Klubom vedeckotechnických žurnalistov SSN)
Pošta 4, P. O. BOX 82, 840 00 Bratislava; Tel./fax: 02/65423721; e-mail:

Do rubrík „slov.-angl.“ sa budú prijímať príspevky z inštitúcií v slovenčine a súčasne aj v angličtine na e-mail adresu: . Za anglický text zodpovedá autor príspevku.
Obsah môže byť voľne šíriteľný iba pre informačné a edukačné účely.