Logo SAV Logo ENSAV Logo J/S
 Ročník:
 číslo:
Sobota, 22. september 2018 Vyhľadávanie:
v aktuálnom  vo všetkých číslach
Založené v novembri 2007 na počesť Týždňa vedy a techniky EÚ [Obsah] [Redakčná rada]  Vydanie č.

2008
Čo v tejto rubrike?
Informácie o dianí v inštitúciách mladých

Informácie poslala výkonná riaditeľka AMAVETu
Ing. Gabiela Kukolová (kontakt: kukolienka@amavet.sk)


Z podujatí AMAVET - Asociácie pre mládež vedu a techniku

ESE 2008 v Budapešti

Po Prahe (ČR) r. 1996, Coimbre (Portugalsko) 1998, Charleroi (Belgicko) r. 2000, v Bratislave r. 2002, v Drážďanoch (Nemecko) r. 2004, Tarragone (Španielsko) r. 2006 sa Expo Sciences Europe ako iniciatíva Milsetu (voľný preklad: Medzinárodné hnutie organizácií, ktoré sa venujú popularizácii vedy prostredníctvom voľno časových aktivít) konala v Budapešti v treťom júlovom týždni od 13.7. do 20.7. 2008 ako ESE 2008 Budapešť.

Expo Sciences Europe je výstava prác mladých vedátorov zo všetkých oblastí vied a techniky, prinášajúca jedinečnú možnosť mladým ľudom stretnúť sa a za prispenia vedy napredovať a zdieľať svoje poznatky.

Domáci organizátori sa zhostili svojej úlohy od prvého dňa s elánom. Menší počet účastníkov - 261 so 101 projektmi, zo 17-stich štátov Európy (plus 3 mimoeurópske krajiny: Juhoafrická republika, Mexiko a Taiwan) radí tohtoročné ESE medzi tie menšie vo svojej histórii. Záštitu nad podujatím prevzalo medzinárodné hnutie Milset, respektíve Európska zložka tejto organizácie, Milset Európa.

Program v Budapešti bol bohatý. Predpoludnia - už tradične - sa venovali vedeckému a kultúrnemu programu a popoludnia samotnej prezentácii projektov. Výstava sa konala v parku Millenium pričom dopravu zabezpečovala výhradne MHD (najmä električky a metro)..

Z vedeckého programu boli najzaujímavejšie prehliadky Výskumného inštitútu nukleárnej fyziky, Inštitútu materiálovej a environmentálnej chémie, Inštitútu nanochémie, Farmaceutickej spoločnosti Richter Gedeon, Konkolyho observatória, či firmy Graphisoft. Slovensko tentoraz zastupovali tri organizácie, AMAVET (Asociácia pre mládež, vedu a techniku), ŠIOV (Štátny inštitút odborného vzdelávania) a Vedecká hračka.

Za AMAVET sa zúčastnili víťazi Festivalu vedy a techniky 2007 Daniel Hudzík zo Žiliny s projektom Active rectifiers in switchmode power supplies, a Michal Valíček z Považskej Bystrice s projektom Autonomous manipulator. ŠIOV predstavil dva projekty: Multiple Sclerosis a Microregion Belušské Vráta – project of a new microregion. Vedecká hračka predstavila štyri projekty: Traditions of my grandparents autora Lukáša Počatka z Michaloviec, Toys in pictures of Slovak Painters žiačky Karin Kadlubiakovej z Trstenej, Informal education of adolescents autora Andreja Baláža z Banskej Bystrice a Floating globe žiaka Michala Petrušku z Banskej Bystrice.

Výstava ESE je nesúťažnou výstavou, preto sme si my ani ostatné delegácie ceny neodniesli, ale ESE je vynikajúcim fórom pre popularizáciu vedy ako takej a stretnutie mladých ľudí, ktorí sa o vedu zaujímajú.

ESE sa koná vždy v párnom roku a v každom nepárnom roku sa koná ESI (Expo Sciences International). Budúci rok sa ESI 2009 koná v Nabeule v Tunisku, 23.-29. júla 2009.

(jr)

Expo Science Internationale 2011 na Slovensku

Expo Science Internationale (ESI) je svetová výstava vedeckých prác mladých vedcov, víťazov národných kôl vedeckých súťaží, ktorá dáva možnosť komunikovať, tvoriť, inovovať a experimentovať.

Na základe rozhodnutia Rady MILSET, svetovej organizácie združujúcej asociácie zaoberajúce sa podporou talentovaných mladých ľudí v oblasti vedy a techniky, sa výstava Expo Science International (ESI) uskutoční v roku 2011 v Bratislave. ESI sa koná každé dva roky vždy na inom kontinente. Vyprofilovala sa ako výstava víťazných vedecko-technických projektov z jednotlivých národných súťaží mladých vedcov a technikov.

Podľa odhadov bude v najbližších rokoch v Európe chýbať až milión vedeckých a výskumných pracovníkov a do budúcna sa podľa všetkých prognóz bude tento deficit ďalej zvyšovať. Prehlbujúca sa technologická priepasť medzi Európou, Spojenými štátmi, Japonskom, ale aj ázijskými tigrami našepkáva, že je najvyšší čas začať mobilizovať mladých ľudí a podporovať ich úsilie v rozvíjaní vedeckých a výskumných aktivít.

Preto je nám cťou prevziať štafetu a po úspešnej realizácii Expo Science Europe v roku 2002 prijať výzvu a pripraviť na Slovensku svetovú výstavu mladých talentovaných vedátorov s názvom Expo Science International (ESI) v roku 2011 v Bratislave.

Úspech mladých vedátorov zo Slovenska za „veľkou mlákou“

Stalo sa už pravidlom, že AMAVET (Asociácia pre mládež, vedu a techniku) vysiela tri projekty na najprestížnejšiu súťaž projektov stredoškolských prác na svete vo forme posterovej prezentácie Intel ISEF. Tento rok sa súťaž konala 11. - 16. mája 2008 v meste Atlanta, v štáte Georgia v USA. A prečo najprestížnejšia? Projekty hodnotí 1200 hodnotiteľov, z nich 5 bolo tento rok nositeľmi Nobelových cien (Robert F. Curl (za chémiu r. 1996), Dudley Herschbach (za chémiu r. 1986), H. Robert Horvitz (za medicínu alebo psychológiu r. 2002), Leon M. Lederman (za fyziku r. 1988), Kurt Wüthrich (za chémiu r. 2002)), ako aj nositeľka Herschelovej Medaile (Jocelyn Bell Burnell, r. 1989) a mnoho členov vedeckých spoločností, nielen z USA, ale aj všetkých obývaných kontinentov sveta.

Súťaží sa o ceny v celkovej hodnote prevyšujúcej 1 milión dolárov. Medzi najzaujímavejšie ceny patria štipendium nadácie Intel pre troch hlavných víťazov Intel ISEF v hodnote 50.000 dolárov pre každého z nich na ľubovoľnú univerzitu na svete. Pomenovanie asteroidu, alebo planétky pre držiteľov prvých a druhých miest v kategóriách. Šek na hotovosť pre víťazov od štvrtého miesta 500 USD za štvrté miesto, 1000 USD za tretie, 2000 USD za druhé miesto, 3000 USD za prvé miesto a 5000 USD spolu s výkonným počítačom Intel za prvé miesto v každej kategórii. Odovzdáva sa - prirodzene - aj množstvo špeciálnych cien od jednotlivých ministerstiev federálnej vlády, národných a medzinárodných organizácii, ako aj súkromných spoločností. Celkovo až jedna tretina všetkých projektov dostane ocenenie. Samozrejme najprestížnejšími sú umiestnenia v kategóriách a preto sme potešení, že tento rok prvý Slovák získal cenu v kategórií.

Slovensko, AMAVET a v neposlednom rade svoju školu reprezentovali na Intel ISEF víťazi Festivalu vedy a techniky AMAVETu r. 2007. Festival vedy a techniky sa koná každoročne na pôde Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, vždy v novembri počas Európskeho týždňa vedy na Slovensku (tento rok pripadne Európsky týždeň vedy na Slovensku na posledný novembrový týždeň od 24. do 30. novembra 2008, ( Festival vedy a techniky sa uskutoční od 27. do 29. novembra). Festival vedy a techniky je jedinečnou prehliadkou vedeckých prác mladých vedátorov do 20 rokov, respektíve do úspešného zmaturovania, formou posterovej prezentácie. Od roku 2008 je Festival vedy a techniky ako projekt podporovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0034-07.

Martin Furman s projektom Kvantová kryptografia a Ľubomír Urbančok s projektom Štúdium symbiotickej premennej hviezdy BF Cygni, ako individuálne projekty, Annamária Šofranková a Viktória Soltészová s projektom Tečenie prúdu kvapaliny s voľným povrchom a vznik kvapiek, išli tento rok do neľahkého „boja“ obhajovať svoje projekty.

Historicky prvý úspech pre Slovensko na Intel ISEF zaznamenal Ľubomír Urbančok s projektom Štúdium symbiotickej premennej hviezdy BF Cygni, v kategórií Fyzika a astronómia, kde získal štvrté miesto spolu so šekom na 500 amerických dolárov, k čomu mu srdečne gratulujeme.

1500 účastníkov z vyše 40 krajín celého sveta je tradičným lákadlom na Intel ISEF, kde je možné sa stretnúť s nadšencami mladej vedy z celého sveta. Počas celého týždňa si mali mladí vedátori možnosť nielen zasúťažiť, ale najmä sa stretnúť, spoznať sa a vymeniť si skúsenosti a poznatky zo svojej oblasti s mladými rovesníkmi z celého sveta. Organizátori z Americkej spoločnosti pre vedu a spoločnosť dbajú aj na sprievodný program, plný prednášok a zaujímavých stretnutí, akým je tradičný Panel excelencie vo vede s nositeľmi Nobelových cien počas celého utorkového popoludnia. Prednáška s praktickými ukážkami ako prezentovať projekt s Jackom Franchettim, špecialistom na komunikáciu a bývalým poradcom amerických prezidentov na komunikáciu. Pondelok a utorok sa nesie v znamení výstavby stánkov, dolaďovania posledných úprav. Streda je dňom hodnotenia. Od rána až do večera sa hodnotia projekty. Štvrtok večer a piatok je venovaný odovzdávaniu cien, ocenení a uznaní.

Na otázku ako sa Ľubo cítil po získaní štvrtého miesta odpovedal: „Ocenenie si naozaj veľmi vážim. Hlavne preto, že v Atlante bolo dosť cítiť americký vplyv a medzi ocenenými bolo preto najmä viac Američanov.“ Celý pobyt v USA však nebol iba o súťažení, Atlanta bola dejiskom letnej olympiády z roku 1996 (100 rokov od založenia tradície novodobej olympiády), je americkou centrálou televízie CNN či firmy Coca-Cola. Na otázku, čo Ľubo stihol v rámci oficiálneho programu aj mimo neho, odpovedá: „Vo voľnom čase som navštívil viacero zaujímavých miest. Pozrel som si budovu televízie CNN či Akvárium Georgia, ktoré sa radí medzi najväčšie na svete.“

AMAVET ako organizátor Festivalu vedy a techniky vníma nastolené trendy pozitívne. „Naším prvoradým cieľom je popularizovať vedu, utvoriť podmienky pre mladých ľudí, zaujímať sa o vedu, mať možnosť vycestovať do zahraničia, zažiť atmosféru z vedy vonku, priniesť si skúsenosti domov a ukázať rovesníkom, ale aj širšej verejnosti, že veda môže byť a je zaujímavá.“ hovorí Jozef Ristvej, PhD. predseda AMAVETu a dodáva „Ľubovi blahoželáme a tešíme sa na úspechy ďalších Sloveniek a Slovákov zaujímajúcich sa o vedu nielen za veľkou mlákou“.

(jr)

FESTIVAL VEDY A TECHNIKY

AMAVET aj tento rok pripravuje počas novembrového TÝŽDŇA VEDY národnú súťaž vedecko-technických projektov a výskumných prác mladých ľudí do 20 rokov FESTIVAL VEDY A TECHNIKY, ktorý bude 27. - 29. novembra 2008 v Bratislave - v priestoroch Univerzity Komenského. Realizáciou podujatia chceme vyzdvihnúť vzdelanie mladých ľudí v oblasti vedy ako cestu k vedomostiam, diskutovať o vedeckých problematikách, hľadať spojitosť medzi mladými ľuďmi a vedou, budovať občiansku spoločnosť a medzinárodnú spoluprácu. Na Festival vedy a techniky prijali pozvanie aj predstavitelia našich partnerských organizácii z Belgicka, Španielska, Českej republiky, Maďarska a Poľska, čím sa utvárajú dobré podmienky na výmenu skúseností a nadväzovanie priateľstva medzi mladými ľuďmi. Podujatie dáva mladým vedcom možnosť prezentovať výsledky svojej výskumnej a pozorovateľskej práce verejnosti, diskutovať s odborníkmi z jednotlivých vedeckých a technických disciplín.

Čo ponúkame víťazom:

A/ účasť na svetovej súťaži INTEL ISEF (International Science and Engineering Fair) 8.-15. mája 2009 Reno, Nevada, USA

http://www.societyforscience.org/isef/index.asp

B/ účasť na prestížnej výstave mladých vedcov ESI (Expo Science International), 23.-28. júl 2009, Nabeul Tunisko

http://www.esi2009-tunisia.org/

C/ účasť na medzinárodnej olympiáde udržateľného rozvoja I-SWEEEP, 15.-20. apríla 2009, Texas, USA

http://www.isweeep.org/

D/ účasť na národnom Expo Science v Juhoafrickej republike

E/ účasť na národných výstavách v európskych krajinách

Viac informácii o FESTIVALE VEDY A TECHNIKY nájdete na www.festivalvat.sk

„Mladí vo vedomostnej spoločnosti“

(očami účastníčky konferencie v Paríži)

V dňoch 20.-29. októbra 2008 dvanásť študentov do 18 rokov z regiónov krajiny, slovenský vedec, Dr. Michal Winczer a zástupca AMAVETu (Asociácia pre mládež, vedu a techniku) PhD. Jozef Ristvej reprezentovali Slovensko na európskej konferencii „Mladí vo vedomostnej spoločnosti“ v Paríži. Stretli sa tam so zástupcami 27 krajín Európskej únie.

Spolu 350 účastníkov vypracovalo počas konferencie 20 odporúčaní pre Európsku komisiu k otázkam európskej poznatkovej spoločnosti.

Prinášame informáciu zo zápisníka jednej účastníčky..

Pondelok 20. 10. 2008

Deň nášho príchodu do Paríža, kde nás už na letisku čakali organizátori, aby nám ukázali cestu a „doniesli“ nás na miesto, kde sme sa mali stretnúť s ostatnými z našej skupiny alebo „first panelu“ ako nás pomenovali Francúzi. Do tejto skupiny patrili aj Fíni, Malta, Cyprus a Slovinci. Večerné stretnutie a spoločná večera s ostatnými účastníkmi bola veľmi príjemná. Jej cieľom bolo navzájom sa bližšie spoznať. Po vzájomnom zoznámení nás odviezli na hotel „F1“, kde sme boli ubytovaní nasledujúcich 5 dní.

Utorok 21. 10. 2008

Návšteva výskumného strediska Synchroton Soleil. Počas jeho prehliadky sme sa niečo dozvedeli o „Synchrotron radiation“, výskume energetiky a využitia slnečného žiarenia.

Presunuli sme sa potom na najznámejšiu, prestížnu školu vo Francúzsku Ecole Polytechnique. Študenti, ktorí sa rozhodnú, že v nej chcú študovať, sa musia pripravovať už dva roky dopredu na to, aby zvládli prijímacie skúšky.

Streda 22. 10. 2008

V stredisku vedy Cité des Sciences sa konali rôzne prednášky a prehliadky nielen o vede a technike, ale aj na iné témy. A práve preto sme sa rozdelili do skupín, v ktorých sme absolvovali rôzne workshopy. Ja som sa zúčastnila prednášky o geneticky modifikovaných potravinách. A dozvedela som sa tam celkom zaujímavé veci, ako napr. človek si len myslí, že vie, čo konzumuje, ale pritom o jedle, ktoré práve konzumuje, nič nevie“. Po workshope v Cité des Sciences som získala poznatok, že Francúzi sa usilujú rozvíjať vedu a techniku všetkými smermi a ukázať ju už aj deťom v predškolskom veku. A nielen im, ale upozorňujú na to, že ju majú v podstate všade okolo seba. Do vedy a techniky dávajú Francúzi veľa peňazí a tým ju aj viditeľné podporujú. Podchytávajú už od začiatku deti, mládež a ostatných, ktorí prejavujú o vedu a techniku záujem. Postupne sa snažia si v nich rozvíjať „mladých vedátorov“.

Štvrtok 23. 10. 2008

Deň, ktorý sa asi všetkým páčil, či vyhovoval najviac. Doobeda sme mali voľno a tak ako skupina sme sa dohodli, že navštívime Eifelovku. Po pár hodinách sme sa presunuli na meeting do Mairie d´ Aubervilliers, kde sme prezentovali pred skupinou vedcov a politikov naše projekty a snažili sa ich obhájiť, zároveň vysvetliť im, čo je to „poznatková“ spoločnosť“. Po náročnom vysvetľovaní a obhajovaní svojich prác nás večer pozvali na koncert..

Piatok 24. 10. 2008

Po príjemne strávených 5 dňoch v Paríži sme sa presunuli do Poitiers. Tu sme sa večer po prvýkrát stretli s ostatnými (z 27 krajín z Európskej únie).

Sobota 25. 10. 2008

Každý jeden z nás si podľa svojho rozhodnutia vybral jeden workshop podľa toho, aká téma ho zaujala. Neskôr sme sa opäť všetci účastníci stretli a navrhovali sme 20 odporúčaní pre EÚ. Bolo to veľmi zaujímavé.

Nedeľa 26.10. 2008

Meeting - prekonzultovali sa jednotlivé body 20 odporúčaní pre EÚ, po ktorých sme sa nakoniec zhodli na záverečných 20 bodoch.

Pondelok 27. 10. 2008

Ranné hlasovanie – schvaľovanie 20 odporúčaní pre EÚ a ich konečné schválenie. Recepcia a rozlúčenie sa s príhovorom prezidenta „ Association Francie des Petits Débrouillards“. Nasledovalo ukončenie plavbou na lodi po Seine spestrenou večerou.

Utorok 29. 10. 2008

Cesta domov.

„A čo na záver ?“ Môžem povedať len toľko, že podujatie sa Francúzom vydarilo. Vďaka im sme tam spoznali nových ľudí. A v neposlednom rade sme sa spoznali navzájom ako skupina, ktorá, myslím si, bola super.

Lucia Sadloňová

 

Delegácia AMAVETu v stánku Michala Valíčka (zľava: Michal Valíček a Daniel Hudzík)

 

Slovenská delegácia, spoločná fotografia v stánku Milset

 

Delegácia Vedeckej hračky v ich stánku

 

 

Poster projektu Ľubomíra Urbančoka umiestnený v stánku na Intel ISEF

 

Ľubomír Urbančok pri preberaní ceny za štvrté miesto

 

Ľubomír Urbančok krátko po prevzatí ceny

 

Na parížskej radnici

 

Z prehliadky Paríža

 

  Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň Poslať obsah tejto stránky e-mailom Poslať linku na túto stránku e-mailom  

Administrácia ENSAV:
1. Slovenská akadémia vied
Výpočtové stredisko SAV, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
2. Journaliste-Studio (v spolupráci s Klubom vedeckotechnických žurnalistov SSN)
Pošta 4, P. O. BOX 82, 840 00 Bratislava; Tel./fax: 02/65423721; e-mail:

Do rubrík „slov.-angl.“ sa budú prijímať príspevky z inštitúcií v slovenčine a súčasne aj v angličtine na e-mail adresu: . Za anglický text zodpovedá autor príspevku.
Obsah môže byť voľne šíriteľný iba pre informačné a edukačné účely.