Logo SAV Logo ENSAV Logo J/S
 Ročník:
 číslo:
Sobota, 22. september 2018 Vyhľadávanie:
v aktuálnom  vo všetkých číslach
Založené v novembri 2007 na počesť Týždňa vedy a techniky EÚ [Obsah] [Redakčná rada]  Vydanie č.

2008

Platy vedcov u nás ako „od macochy“ ?
(Investovanie do vedy popoluškou...)

Smutno je človeku, keď si prečíta údaje pod titulkom „Horšie ako nič nerobenie“, uvedené v 34. čísle (2008) spoločenského dvojtýždenníka „Plus 7 dní“, týkajúce sa platov vedeckých pracovníkov na Slovensku.

Údaje sú veľavravné.

Komentár k nim?

Okrem iných faktorov sú na vine trochu aj vedci samotní.

V Editoriáli píšeme, že veda sa priskromne prezentuje vo verejnosti - najmä prostredníctvom médií.

Vedecké pracoviská musia dať sami o sebe viac vedieť a ukazovať výsledky výskumu.

Teda: súčasťou práce vedca musí byť nevyhnutne aj poskytnutie informácie verejnosti prostredníctvom médií o nej. Periodikum ENSAV je k dispozícii.

(ľl)

 

Prevzaté zo spoločenského týždenníka „Plus 7 dní“ (č. 34/2008)

 

  Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň Poslať obsah tejto stránky e-mailom Poslať linku na túto stránku e-mailom  

Administrácia ENSAV:
1. Slovenská akadémia vied
Výpočtové stredisko SAV, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
2. Journaliste-Studio (v spolupráci s Klubom vedeckotechnických žurnalistov SSN)
Pošta 4, P. O. BOX 82, 840 00 Bratislava; Tel./fax: 02/65423721; e-mail:

Do rubrík „slov.-angl.“ sa budú prijímať príspevky z inštitúcií v slovenčine a súčasne aj v angličtine na e-mail adresu: . Za anglický text zodpovedá autor príspevku.
Obsah môže byť voľne šíriteľný iba pre informačné a edukačné účely.