Logo SAV Logo ENSAV Logo J/S
 Ročník:
 číslo:
Sobota, 22. september 2018 Vyhľadávanie:
v aktuálnom  vo všetkých číslach
Založené v novembri 2007 na počesť Týždňa vedy a techniky EÚ [Obsah] [Redakčná rada]  Vydanie č.

2008

Vitajte

na stránkach ENSAV Expertsforum - Elektronických novín Slovenskej akadémie vied (SAV) a Journaliste-Studia (J/S), prinášajúcich informácie z vedeckých a výskumných pracovísk v Slovenskej republike (SAV, fakulty vysokých škôl, pracoviská aplikovaného priemyselného i poľnohospodárskeho výskumu, inštitúcie vývoja).

Ich skrátené pomenovanie: ENSAV.

Zatiaľ vychádzajú iba v slovenčine, no časom niektoré rubriky budú aj v angličtine.

Ich cieľom je informovať - najmä prostredníctvom médií (vrátane európskych) - o vede a technike v SR. Rátame s tým, že odberateľmi informácií budú: médiá (redakcie, novinári, ktorým poslúžia ako tipy - preto ENSAV budú úzko spolupracovať s Klubom vedeckotechnických žurnalistov SSN), pracovníci výskumných inštitúcií, riadiaca sféra, celá slovenská verejnosť.

ENSAV sa budú snažiť uvádzať na Slovensku do života 6. bod uznesenia Svetovej konferencie o vede (1999), ktorý znie:

“Verejnosť musí rozumieť vede, ale aj vedci musia rozumieť verejnosti. Veda má v politike a verejnosti pestovať spôsob myslenia rešpektujúci fakty a údaje. Treba ju integrovať do všeobecnej kultúry. Vlády by mali rešpektovať vedecký žurnalizmus“.


Príspevky na uverejnenie v novinách zasielať na adresu: Journaliste Studia výlučne iba e-mailom: . Poštová adresa: Journaliste Studio, Pošta 4, P.O.BOX 82, 840 00 Bratislava; Tel.: 02/654 23 721; mobil: 0903/935476


ENSAV sú ešte len vo výstavbe. Rubriky sa budú podľa potreby a záujmu neustále rozširovať. Ich úroveň bude taká , aká bude úroveň príspevkov, ktoré budú prichádzať do redakcie z inštitúcií. Príspevky uverejnené v ENSAV sa nehonorujú. Informácie možno preberať bezplatne, no s označením: ENSAV

Inštitúcie vedy a techniky! Propagujte/popularizujte sa bezplatne v ENSAV! Posielajte príspevky do rubrík – najmä do tých, ktoré zatiaľ zívajú prázdnotou! Zaplňte ich!

  Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň Poslať obsah tejto stránky e-mailom Poslať linku na túto stránku e-mailom  

Administrácia ENSAV:
1. Slovenská akadémia vied
Výpočtové stredisko SAV, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
2. Journaliste-Studio (v spolupráci s Klubom vedeckotechnických žurnalistov SSN)
Pošta 4, P. O. BOX 82, 840 00 Bratislava; Tel./fax: 02/65423721; e-mail:

Do rubrík „slov.-angl.“ sa budú prijímať príspevky z inštitúcií v slovenčine a súčasne aj v angličtine na e-mail adresu: . Za anglický text zodpovedá autor príspevku.
Obsah môže byť voľne šíriteľný iba pre informačné a edukačné účely.